Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Mobiilisovellukset, tietokoneohjelmat ja tekoälysovellukset

Mobiilisovellukset

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet/yhteisötekijä. (Julkaisuvuosi tai julkaisupäivämäärä). Sovelluksen nimi (sovelluksen versio) [mobiilisovellus]. Sovelluskaupan nimi. URL

  • Julkaisuaika merkitään päivämäärällä, mikäli se on lähteessä ilmoitettu. Jos päivämäärää ei ole, ilmoitetaan julkaisuvuosi. Jos mitään julkaisuaikaa ei löydy, merkitään julkaisuajankohdaksi  ilman aikaa (i.a.) Julkaisuaika merkitään sulkuihin.
  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Epocrates. (2019). Epocrates medical references (versio 18.12) [mobiilisovellus]. App Store. https://tunes.apple.com/us/app/epocrates/id281935788?mt=8

 

Tekstiviitteessä 

(Epocrates, 2019)

 

Tietokoneohjelmat 

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet/yhteisötekijä. (Julkaisuvuosi tai julkaisupäivämäärä). Tietokoneohjelman nimi (versio) [tietokoneohjelma]. Julkaisija. URL

  • Jos tietokoneohjelman manuaali tai tutoriaali on julkisesti saatavilla, tee merkitä verkkosivun ohjeen mukaan.
  • Yleisistä tietokoneohjelmista (Microsoft Office, Adobe ym.) merkintää ei tehdä.
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-analysis (versio 3.3.070) [tietokone-ohjelma]. Biostat. https://www.meta-analysis.com

 

Tekstiviitteessä

(Borenstein ym., 2014)

 

Tekoälysovellukset

  • Käytännön kokemukset tekoälysovelluksista ovat vielä vähäiset, joten alla olevat  linjaukset ja ohjeet tekoälyn käytöstä opiskelussa päivittyvät todennäköisesti useasti
  • Tutustu SeAMKin tekoälylinjaukseen.
  • APA7:ssa on lähdeluettelomerkinnän malli laajasta kielimallista, mutta muiden tekoälysovellusten osalta virallinen malli vielä puuttuu. Sovella alla olevaa ohjetta tarvittaessa. 
  • Merkitse käyttämäsi tekoälysovellus sekä tekstiin tekstiviitteenä että lähdeluetteloon. Lisää täydellinen jäljennös tekoälyn kanssa käymästäsi keskustelusta (kehotteet ja tekoälyn tuottamat vastaukset) harjoitustyösi liitteeseen.

 

Lähdeluettelossa

Julkaisija. (Julkaisuvuosi tai julkaisupäivämäärä). Tekoälyohjelman nimi (versio) [käytetyn tekoälymallin tyyppi]. URL

OpenAI. (2023). ChatGPT (versio 14) [suuri kielimalli]. https://chat.openai.com/chat

 

Microsoft. (28.3.2024). Microsoft Copilot (versio 4.0 GPT turbo) [suuri kielimalli]. https://www.bing.com 

 

 Tekstiviitteessä

(OpenAI, 2023)

 

(Microsoft, 2024)

 

Saavutettavuusseloste