Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Asiantuntijahaastattelut, henkilökohtaiset tiedonannot ja organisaatioiden sisäiset tietolähteet

Asiantuntijahaastattelut

Lähdeluettelossa

Haastateltavan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet (haastateltavan titteli tai ammattinimike, organisaatio). (Haastattelupäivämäärä). Haastattelun nimi tai aihe [asiantuntijahaastattelu].

Gröhn, A. (ylilääkäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä). (18.8.2021). Koronan vaikutus terveyskeskuksen henkilökunnan jaksamiseen [asiantuntijahaastattelu].

 

Tekstiviitteessä

ylilääkäri Gröhnin (2021) mukaan

 

 • Asiantuntijahaastattelu on etukäteen mietitty ja haastateltava tietää osallistuvansa haastatteluun.
 • Asiantuntijahaastattelussa käytetään apuna kirjallisuustaustaa.
 • Asiantuntijahaastattelujen merkintätapa poikkeaa APA:n perussäännöistä.

 

Henkilökohtaiset tiedonannot

Henkilökohtaisia tiedonantoja ovat esimerkiksi:

 • sähköpostit
 • tekstiviestit
 • chat-keskustelut
 • puhelinkeskustelut
 • muistiot
 • kirjeet
   

Henkilökohtaista tiedonantoa ei merkitä lähdeluetteloon, ainoastaan tekstiviitteeseen:

(E. Varamäki, henkilökohtainen tiedonanto, 10.3.2021)

 

Markkinointijohtaja M. Meikäläisen (henkilökohtainen tiedonanto, 12.2.2021) mukaan

 

 

Organisaatioiden sisäiset tietolähteet

Organisaatioiden, esimerkiksi yritysten, virastojen ja yhdistysten sisäisiä tietolähteitä ovat esimerkiksi Intran kautta saatavissa olevat sisäiset ohjeet, raportit ja muut verkkolähteet. 

Sisäisiä tietolähteitä ei merkitä lähdeluetteloon, ainoastaan tekstiviitteeseen:

 

Siemensin (sisäinen tietolähde, 13.12.2021) strategian mukaan

 

 • Tarkista aina julkaisemattomien asiakirjojen tekijöiltä tai haltijoilta, onko niissä oleva tieto mahdollisesti luottamuksellista tai salassa pidettävää ja toimi sen mukaisesti.
 • Sisäisen tietolähteen mahdollisimman täsmällinen avaaminen tekstissä on tärkeää, jotta lukijalle selviää minkä tyyppisestä lähteestä on kyse.

Saavutettavuusseloste