Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Asiantuntijahaastattelut, henkilökohtaiset tiedonannot ja organisaatioiden sisäiset tietolähteet

Asiantuntijahaastattelut

 • Asiantuntijahaastattelu on etukäteen mietitty, haastateltava tietää osallistuvansa haastatteluun ja häntä on tiedotettu tutkimuksesta.
 • Asiantuntijahaastattelu vertautuu kirjallisuuslähteisiin. 
 • Asiantuntijahaastattelujen merkintätapa poikkeaa APA:n perussäännöistä.

 

Lähdeluettelossa

Haastateltavan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (haastateltavan titteli tai ammattinimike, organisaatio). (Haastattelupäivämäärä). Haastattelun nimi tai aihe [asiantuntijahaastattelu].

Gröhn, A. (ylilääkäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä). (18.8.2021). Koronan vaikutus terveyskeskuksen henkilökunnan jaksamiseen [asiantuntijahaastattelu].

 

Tekstiviitteessä

ylilääkäri Gröhnin (2021) mukaan

 

Henkilökohtaiset tiedonannot

Henkilökohtaisia tiedonantoja ovat esimerkiksi:

 • sähköpostit
 • tekstiviestit
 • chat-keskustelut
 • puhelinkeskustelut
 • muistiot
 • kirjeet
   

Henkilökohtaista tiedonantoa ei merkitä lähdeluetteloon, ainoastaan tekstiviitteeseen:

(E. Varamäki, henkilökohtainen tiedonanto, 10.3.2021)

 

Markkinointijohtaja M. Meikäläisen (henkilökohtainen tiedonanto, 12.2.2021) mukaan

 

 

Organisaatioiden sisäiset tietolähteet

 • Organisaation sisäiset on vain organisaation käytössä, eivät julkisesti saatavilla.  

 • Organisaatioiden, esimerkiksi yritysten, virastojen ja yhdistysten sisäisiä tietolähteitä ovat esimerkiksi Intran kautta saatavissa olevat sisäiset ohjeet, raportit ja muut verkkolähteet. 

 • Sisäiset tietolähteet merkitään lähdeluetteloon lähdetyypin mukaan.

 • Tarkista aina julkaisemattomien asiakirjojen tekijöiltä tai haltijoilta, onko niissä oleva tieto mahdollisesti luottamuksellista tai salassa pidettävää ja toimi sen mukaisesti.
 • Sisäisen tietolähteen mahdollisimman täsmällinen avaaminen tekstissä on tärkeää, jotta lukijalle selviää minkä tyyppisestä lähteestä on kyse.

Siemensin (sisäinen tietolähde, 13.12.2021) strategiassa

 

Saavutettavuusseloste