Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Hakuteokset ja sanakirjat

Hakuteosten (sanakirjan tai tietosanakirjan) hakusanat

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Hakusana. Teoksessa hakuteoksen tai sanakirjan toimittaja(t) (toim.), Hakuteoksen tai Sanakirjan nimi: alanimeke (painos, s. alkamissivu–päättymissivu). (Sarjan nimi ja sarjanumero). Julkaisija tai kustantaja. DOI/URN/URL 

tai

Julkaisija. (Julkaisuaika). Hakusana. Teoksessa Hakuteoksen tai Sanakirjan nimi. Haettu päivämäärä, DOI/URN/URL

  • Jos verkkosivusto on useasti päivittyvä, lisätään lähdeviitteeseen Haettu-päivämäärä. Tällaisia ovat esimerkiksi hakuteokset.
  • Jos teos on SeAMK Kirjaston hankkimassa tietokannassa ja lukeminen vaatii kirjautumisen, merkitään pysyvä URN tai DOI-linkki. Jos pysyvää osoitetta ei ole, ei tietokannan nimeä mainita.
  • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
  • Jos e-kirja on luettavissa vapaasti verkkosivujen kautta, ilmoitetaan URL-osoite. 
  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä, tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 
     
Kotimaisten kielten keskus (Kotus). (2022). Terveyskasvatus. Teoksessa Kielitoimiston sanakirja. Haettu 2.5.2023, https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/terveyskasvatus?source=suggestion&searchMode=all

 

 Stocks, E. L., & Lishner, D. A. (2012). Empathy. Teoksessa V. S. Ramachandran (toim.), Encyclopedia of human behavior (2. p., Volume 1 A-D, s. 32–37). Academic Press.

 

Cambridge University Press. (2019). Personality. Teoksessa Cambridge dictionary. Haettu 9.2.2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personality

 

Tekstiviitteessä 

(Kotimaisten kielten keskus (Kotus), 2022)

 

(Kotus, 2022)

 

Stocks ja Lishner (2012, s. 35) määrittelevät 

 

(Cambridge University Press, 2019)

 

Saavutettavuusseloste