Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Asiakeskeinen viittaaminen

Asiakeskeistä viittaamista käytetään, kun esitetään tosiasioita (esim. lait ja asetukset ja muut faktatiedot), joihin ei liity tulkintaa tai mielipiteitä. Tällöin tekstiviite on sulkeiden sisällä ensimmäisessä virkkeessä.

Ennustavaa tutkimusta tehdään paljon talous- ja väestötieteissä (Koivula, 2008, s. 123). 

 

Suomen pinta-ala merialueineen on 390 903 neliökilometriä (Maanmittauslaitos, 2012).

 

Jos lähteellä ei ole henkilötekijää eli kirjoittajaa, viitataan yhteisötekijään (esimerkiksi organisaatio, järjestö, kunta, yritys, työryhmä):

Suositusta voidaan käyttää myös järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2018, s. 19).

 

18–21-vuotiaista nuorista 49 prosenttia liikkui liikuntasuosituksen mukaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019).

 

Koko kappaleeseen viittaavia lähdeviitteitä kappaleen lopussa ei käytetä. Sen sijaan lähdeviitteet kirjoitetaan kappaleen sisään.

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys (Rakennuslaki 132/2006). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

 

Asiakeskeisessä viittaamisessa voidaan käyttää mts.-lyhennettä (mainitun teoksen sivu(i)lla), mutta vain yhden kappaleen (=tyhjään riviin rajoittuva yhtenäinen tekstialue) sisällä, jos viitataan samaan lähteeseen kuin edellä. Sivut on tällöinkin merkittävä.

Teollinen ja käsitelty ruoka nähdään usein epäterveellisenä ruokana, kun taas sen vastakohtana on käsittelemätön, aito ja terveellinen ruoka (Lupton, 1996, s. 91). Terveellisinä pidettyjen ruokien avulla päästään lähemmäs ihanne-elämää, pois modernista ja monimutkaisesta maailmasta (mts. 89).

 

Hiljainen tieto on usein sellaista tietoa, jonka olemassaoloa ei aina tunnisteta (Kajanto ym., 2008, s. 107). Hiljainen tieto siirtyy parhaiten yhdessä tekemällä (mts. 205). Työpaikan vaihdosten yhteydessä usein vasta huomataan, miten paljon tietoa henkilön mukana lähtee (mts. 7).

 

Sivujen puuttuessa käytetään lyhennettä mt. (mainittu teos). Seuraavassa esimerkissä on lähteestä referoitujen virkkeiden välissä yksi virke kirjoittajan omaa päätelmää (kohta on kursivoitu erottumisen vuoksi).

Välimeren ruokavalio on yksi vaihtoehto diabetesta sairastavan ruokavaliosta (Antikainen & Schwab, 2019). Kirjoittajien mukaan Välimeren ruokavaliolla tarkoitetaan runsaasti vihanneksia, palkokasveja ja hedelmiä, kalaa, oliiviöljyä, pähkinöitä ja täysjyväviljatuotteita sekä niukasti lihaa, sokeria ja valkoista viljaa sisältävää ruokavaliota. Monipuolinen ja kasvipitoinen ruokavalio on siis terveellinen myös diabetesta sairastaville. Kasvisruokavaliota noudattavan on tärkeää huolehtia kaikkien ravintoaineiden saannista käyttämällä ravintolisiä tai vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennettyjä kasvipohjaisia tuotteita, esimerkiksi maidonkaltaisia valmisteita (mt.).

 

Saavutettavuusseloste