Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Huomioitavat poikkeamat APA7n perussäännöistä

 • kaikissa tekstiviitteissä mainitaan sivunumerot
 • asiakeskeisissä, useamman virkkeen viittauksissa voidaan käyttää mts.- ja mt.-lyhenteitä (mainitun teoksen sivu(i)lla ja mainittu teos)
 • suorat lainaukset (paitsi hyvin lyhyet määritelmän omaiset kiteytykset) ja haastatteluaineistosta otetut lainaukset merkitään tyylillä SuoraLainaus (sisennettyinä ja rivivälillä 1) ilman lainausmerkkejä
 • kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista merkitään ilman tietokannan nimeä
 • verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä
 • kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella
 • käyttäjän itse muodostettavien tilastojen viittausmallia on muokattu
 • RT-korttien, Ratu- ja RIL-ohjeiden viittausmalli perustuu lakien ja asetusten malliin
 • kokousjulkaisujen lähdeluettelomerkintä on yksinkertaistettu 
 • asiantuntijahaastattelut merkitään lähdeluetteloon
 • kokouspöytäkirjojen lähdeluettelomalli on sovellettu. 

 

Poikkeamat APAn ohjeesta on kerrottu lisäksi kyseisen viittauksen ohjeessa.

Saavutettavuusseloste