Skip to main content
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje: Etusivu

Kirjallisten töiden ohje

KIRJALLISTEN TÖIDEN OHJE

Kirjallisten töiden ohjeita noudatetaan erilaisissa harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. Ohjeissa määritellään kirjallisten töiden ulkoasu ja annetaan ohjeet teksti- ja lähdeviitteiden merkitsemisestä.  Kirjallisten töiden mallipojassa on valmiina ohjeistuksen mukaiset asettelut ja tyylit.

Sisällys

1. JOHDANTO

 • Kirjoitusprosessi

 • Tyyli ja kieli

2. KIRJALLISTEN TÖIDEN ULKOASU

 • Kirjallisten töiden mallipohja

 • Nimiösivu

 • Tiivistelmä ja vieraskielinen tiivistelmä

 • Esipuhe

 • Sisällysluettelo

 • Tekstin asetukset ja muotoilu

 • Kuviot, kuvat, taulukot ja kaavat

 • Luetelmat

 • Alaviitteet

 • Merkit ja merkitsemistavat

 • Lähteet ja liitteet

3. LÄHTEIDEN KÄYTTÖ JA TEKSTIVIITTEET

 • Lähteiden käyttö

 • Lähteiden arviointi ja lähdekritiikki

 • Lähdeviitteiden merkitsemisestä

 • Tekstiviitteiden merkitseminen

4. LÄHDELUETTELON LAATIMINEN

 • Yleisohjeita

 • Painetut lähteet

 • Julkaisut, joilla ei ole henkilötekijää

 • Julkaisemattomat lähteet

 • Verkkolähteet

 • Lähteet

 

Ajankohtaista

Päivitykset

Lähdeluettelon laatiminen -osioon lisätty esimerkkejä:

 • Verkkokirjan artikkeli:

Ladvelin, A. 2017. Budjetoinnin kehittäminen. Teoksessa: Talous ja rahoitus. [Verkkokirja]. Luku 6.1, 1–6. Saatavana Bonnier Pro –alvelusta. Vaatii käyttöoikeuden.

 • Verkkojulkaisu, jossa on painosmerkintö:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Terveyttä ruoasta: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. [Verkkojulkaisu]. 4.  korj. p. [Viitattu 15.8.2017]. Saatavana: https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_terveytta-ruoasta_2014_fi_web_v4.pdf

TAI

Terveyttä ruoasta: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. [Verkkojulkaisu]. 4. korj. p. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. [Viitattu 15.8.2017]. Saatavana: https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_terveytta-ruoasta_2014_fi_web_v4.pdf

 

 

 

 

Lähdeluettelon laatiminen -sivulle on lisätty ohjeita EU-tiedonlähteiden merkitsemisestä lähdeluetteloon (Julkaisut, joilla ei ole henkilötekijää -laatikko).

Loading ...