Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje: Etusivu

Tietoa kirjallisten töiden ulkoasusta ja lähteiden käytöstä

Kirjallisten töiden ohje

KIRJALLISTEN TÖIDEN OHJE

Kirjallisten töiden ohjeita noudatetaan erilaisissa harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. Ohjeissa määritellään kirjallisten töiden ulkoasu ja annetaan ohjeet teksti- ja lähdeviitteiden merkitsemisestä. Kirjallisten töiden mallipohjissa on valmiina ohjeistuksen mukaiset asettelut ja tyylit.

Sisällys

1. JOHDANTO

 • Kirjoitusprosessi

 • Tyyli ja kieli

2. KIRJALLISTEN TÖIDEN ULKOASU

 • Kirjallisten töiden mallipohja

 • Nimiösivu

 • Tiivistelmä ja vieraskielinen tiivistelmä

 • Esipuhe

 • Sisällysluettelo

 • Tekstin asetukset ja muotoilu

 • Kuviot, kuvat, taulukot ja kaavat

 • Luetelmat

 • Alaviitteet

 • Merkit ja merkitsemistavat

 • Lähteet ja liitteet

3. LÄHTEIDEN KÄYTTÖ JA TEKSTIVIITTEET

 • Lähteiden käyttö

 • Lähteiden arviointi ja lähdekritiikki

 • Lähdeviitteiden merkitsemisestä

 • Tekstiviitteiden merkitseminen

4. LÄHDELUETTELON LAATIMINEN

 • Yleisohjeita

 • Painetut lähteet

 • Julkaisut, joilla ei ole henkilötekijää

 • Julkaisemattomat lähteet

 • Verkkolähteet

 • Lähteet

 

Ajankohtaista

HUOM HUOM!

Kirjallisten töiden ohjetta on päivitetty uusien mallipohjien mukaiseksi. Jos olet aloittanut esim. opinnäytetyösi vanhalla mallipohjalla (2018), tarkista ulkoasua koskevat muotoilut (mm. tyylit, marginaalit)  vanhasta mallipohjasta.

 

 

Päivitykset

 • Haastattelurepliikkien merkitäohjetta päivitetty (12.6.2020). Ohje löytyy kohdasta Lähteiden käyttö ja tekstiviitteiden merkitseminen - Tekstiviitteiden merkitseminen - Haastatteluaineisto.  
   
 • Verkkolehtiartikkelin saatavuus DOI-numerolla (24.4.2020)

Vilar, M. J., Hovinen, M., Simojoki, H. & Rajala-Schultz, P. J. 2018. Short communication: drying-off practices and use of dairy therapy in finnish dairy herds. [Verkkolehtiartikkeli]. Journal of dairy science 101 (8), 7487 – 7493. [Viitattu 24.4.2020]. Saatavana: doi.org/10.3168/jds.2018-14742
 

 • Äänikirjan merkintä (31.3.2020)

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2018. Tutkimus hoitotieteessä. [Äänikirja]. Helsinki: Sanoma Pro. [Viitattu 30.3.2020]. Saatavana Celianet-palvelusta. Vaatii käyttöoikeuden.
 

 • Sanakirjan hakusanan merkintä (7.1.2020)

Cambridge dictionary: hakusana Personality. 2019. [Verkkosivu]. Cambridge University Press. [Viitattu 4.10.2019]. Saatavana: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personality

 

Saavutettavuusseloste