Skip to main content
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje: Etusivu

Tietoa kirjallisten töiden ulkoasusta ja lähteiden käytöstä

Kirjallisten töiden ohje

KIRJALLISTEN TÖIDEN OHJE

Kirjallisten töiden ohjeita noudatetaan erilaisissa harjoitustöissä ja opinnäytetöissä. Ohjeissa määritellään kirjallisten töiden ulkoasu ja annetaan ohjeet teksti- ja lähdeviitteiden merkitsemisestä. Kirjallisten töiden mallipohjassa on valmiina ohjeistuksen mukaiset asettelut ja tyylit.

Sisällys

1. JOHDANTO

 • Kirjoitusprosessi

 • Tyyli ja kieli

2. KIRJALLISTEN TÖIDEN ULKOASU

 • Kirjallisten töiden mallipohja

 • Nimiösivu

 • Tiivistelmä ja vieraskielinen tiivistelmä

 • Esipuhe

 • Sisällysluettelo

 • Tekstin asetukset ja muotoilu

 • Kuviot, kuvat, taulukot ja kaavat

 • Luetelmat

 • Alaviitteet

 • Merkit ja merkitsemistavat

 • Lähteet ja liitteet

3. LÄHTEIDEN KÄYTTÖ JA TEKSTIVIITTEET

 • Lähteiden käyttö

 • Lähteiden arviointi ja lähdekritiikki

 • Lähdeviitteiden merkitsemisestä

 • Tekstiviitteiden merkitseminen

4. LÄHDELUETTELON LAATIMINEN

 • Yleisohjeita

 • Painetut lähteet

 • Julkaisut, joilla ei ole henkilötekijää

 • Julkaisemattomat lähteet

 • Verkkolähteet

 • Lähteet

 

Ajankohtaista

Päivitykset

 • Sanakirjan hakusanan merkintä (7.1.2020)

Cambridge dictionary: hakusana Personality. 2019. [Verkkosivu]. Cambridge University Press. [Viitattu 4.10.2019]. Saatavana: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personality

 • Äänikirjan merkintä (31.3.2020)

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2018. Tutkimus hoitotieteessä. [Äänikirja]. Helsinki: Sanoma Pro. [Viitattu 30.3.2020]. Saatavana Celianet-palvelusta. Vaatii käyttöoikeuden.

 • Verkkolehtiartikkelin saatavuus DOI-numerolla (24.4.2020)

Vilar, M. J., Hovinen, M., Simojoki, H. & Rajala-Schultz, P. J. 2018. Short communication: drying-off practices and use of dairy therapy in Finnish dairy herds. [Verkkolehtiartikkeli]. Journal of Dairy Science 101 (8), 7487 – 7493. [Viitattu 24.4.2020]. Saatavana: doi.org/10.3168/jds.2018-14742

 • Haastattelurepliikkien merkitäohjetta päivitetty (12.6.2020). Ohje löytyy kohdasta Lähteiden käyttö ja tekstiviitteiden merkitseminen - Tekstiviitteiden merkitseminen - Haastatteluaineisto.