Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Julkaisulla on useita kirjoittajia

Kaksi kirjoittajaa

Jos julkaisulla on kaksi kirjoittajaa, molempien kirjoittajien sukunimet mainitaan tekstissä. Asiakeskeisessä viittaustavassa tekijät yhdistetään &-merkillä, tekijäkeskeisessä ja-sanalla  

Tuomi ja Sarajärvi (2013, s. 33–34) esittävät, että… 

 

On esitetty, että… (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 33–34).

 

Kuhmonen ja Kuhmonen (2019, s. 25) toteavat, että proteiinilähteet monipuolistuvat kulutuksessa.

 

On tärkeää huomata, että proteiinilähteet monipuolistuvat kulutuksessa (Kuhmonen & Kuhmonen, 2019, s. 25).

 

Huomaa, että lähdeluettelomerkintään kirjataan kaikki kirjoittajat, esimerkiksi kirjoissa.

Kirjoittajia kolme tai enemmän

Jos kirjoittajia on kolme tai enemmän, merkitään vain ensimmäisenä mainitun tekijän sukunimi ja lisätään sen jälkeen lyhenne "ym.".

Virtanen ym. (2008, s. 57–59) olettavat…

 

Tutkimuksessa oletetaan, että… (Virtanen ym., 2008, s. 57–59).

 

Jos viitataan kahteen tai useampaan samojen kirjoittajien julkaisuihin, epäselvyyden välttämiseksi lisätään tekstiviitteeseen niin monta tekijää, jotta viitteet erottuvat toisistaan:

Kapoor, Bloom, Montez, ym. (2017, s. 45) toteavat...
Kapoor, Bloom, Zucker, ym. (2017, s. 89) muistuttavat...

 

Huomaa, että lähdeluettelomerkintään kirjataan kaikki kirjoittajat, esimerkiksi kirjoissa.

Saavutettavuusseloste