Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Lait ja asetukset, esitykset, määräykset

Laki

Lähdeluettelossa

Lain nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Säädöksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.

 

Elintarvikelaki 297/2021.

 

 • Käytä ajantasainen lainsäädäntö -kohdasta löytyvää linkkiä.

 

Tekstiviitteessä

(Elintarvikelaki 297/2021)

 

(Kirjanpitolaki 1336/1997, 3 luku 9 § 2 mom.)
 • Jos halutaan viitata tiettyyn pykälään, sen voi lisätä tekstiviitteeseen.

 

Asetus

Lähdeluettelossa

Asetuksen nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Säädöksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 525/2020.  https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20200525
 • Käytä ajantasainen lainsäädäntö -kohdasta löytyvää linkkiä.
   

Tekstiviitteessä

(Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 525/2020)

 

Hallituksen esitys

Lähdeluettelossa

Hallituksen esityksen nimi säädösnumero/antovuosi. URL

 • Hallituksen esityksen nimeä ei kursivoida.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista (esimerkiksi Edilex) merkitään ilman tietokannan nimeä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 259/2020. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200259.pdf
 • Hallituksen esityksien linkit kannattaa valita pdf-versioina Finlexistä.

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi 80/2015.

 

Tekstiviitteessä

(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta 259/2020)

 

(Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi 80/2015)

 

EU-tasoinen direktiivi ja asetus

Lähdeluettelossa

Direktiivi (säädösnumero/antovuosi). Direktiivin tai asetuksen nimi. URL

Direktiivi (904/2019). Direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904

 

Asetus (1143/2014). Asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143 

 

Tekstiviitteessä

(direktiivi 904/2019)

 

(asetus 1143/2014)

 

Määräys

Lähdeluettelossa

Julkaisija. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Otsikko (Määräys määräyksen numero). URL

Ruokavirasto. (1.10.2021). Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista (Määräys 12/2021). https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/ruokaviraston-maarays_12_2021.pdf

 

Tekstiviitteessä

(Ruokavirasto, 2021, s. 2)

Saavutettavuusseloste