Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Artikkeli toimitetussa teoksessa

Painetun toimitetun teoksen artikkeli

Lähdeluettelossa

Artikkelin kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Artikkelin nimi: Alanimeke. Teoksessa Kokoomateoksen toimittaja(t) (toim.), Kokoomateoksen nimi: Alanimeke (painos, s. artikkelin alkamissivupäättymissivu). (Sarjan nimi sarjanumero). Kustantaja/julkaisija.

Sarvimäki, A. (2015). Elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys vanhuudessa. Teoksessa S. Heimonen, & S. Fried (toim.), Vanhuuden mieli (2. p., s. 9–19). Ikäinstituutti.

 

Haasio, A. (2012). Sosiaalinen media kirjaston palvelu- ja markkinointiviestinnässä. Teoksessa J. Saarti, & P. Tuomi (toim.), Kirjastojärjestelmät vai kirjastot ilman järjestelmää: Kirjastojen tietojärjestelmien suunnittelu, hankinta ja käyttöönotto (s. 182–201). Avain.


Tekstiviitteessä

(Sarvimäki, 2015, s. 15)

 

Haasion (2012, s. 191) mukaan

 

Toimitetun kokooma- tai artikkeliteoksen artikkeli URL-, URN- tai DOI-osoitteella tai tietokannassa

Lähdeluettelossa

Artikkelin kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Artikkelin nimi: alanimeke. Teoksessa Kokoomateoksen toimittaja(t) (toim.), Kokoomateoksen nimi: Alanimeke (painos, s. alkamissivu–päättymissivu). (Sarjan nimi sarjanumero). Julkaisija tai kustantaja. DOI/URN/URL

  • Kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
  • Jos teos on SeAMK Kirjaston hankkimassa tietokannassa ja lukeminen vaatii kirjautumisen, merkitään pysyvä URN tai DOI-linkki. Jos pysyvää osoitetta ei ole, ei tietokannan nimeä mainita.
  • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
  • Jos e-kirja on luettavissa vapaasti verkkosivujen kautta, ilmoitetaan URL-osoite. 
  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.

 

Niiranen, V. (2016). Uudistuvat verkostot ja yhteistyörakenteet johtamisessa. Teoksessa A. Syväjärvi, & V. Pietiläinen (toim.), Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen (s. 297–318). Tampere University Press; Työsuojelurahasto; Lapin sairaanhoitopiiri; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/31909/622450.pdf;jsessionid=F0BD1AA21246FA1055BA32F63437EE36?sequence=1

 

Suvanto, S., & Kitinoja, K. (2020). Valmistavan teollisuuden tuotekehityksestä kiertotaloudessa. Teoksessa S. Päällysaho, P. Junell,  J. Latvanen, S. Saarikoski, & S. Uusimäki (toim.), Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2020: Osaamista strategian vahvuusaloilla (s. 478–487). (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 33). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101131700

 

Ala-Kotila, P., Lahdenperä, P., & Vainio, T. (2021). Tapaustutkimus: Asuinkerrostalo. Teoksessa S. Huuhka, T. Vainio, M. Moisio, E. Lampinen, M. Knuutinen, S. Bashmakov, A. Köliö, J. Lahdensivu, P. Ala-Kotila, & P. Lahdenperä (toim.), Purkaa vai korjata? Hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot (s. 63–83). (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:9). Ympäristöministeriö. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-221-1 

 

Valsta, L., Tapanainen, H., Kaartinen, N., Reinivuo, H., Aalto, S., Ali-Kovero, K., & Männistö, S. (2018). Ravintoaineiden saanti ruoasta ja ravintoaineiden lähteet. Teoksessa L. Valsta, N. Kaartinen, H. Tapanainen, S. Männistö, & K. Sääksjärvi (toim.), Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus; Nutrition in Finland – The national FinDiet 2017 survey (s. 59 – 134). (THL Raportti 12/2018). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-238-3

 

Iivonen, E. (2020). Rights of the child. Teoksessa U. Korpilahti, H. Kettunen, E. Nuotio, S. Jokela, V. M. Nummi, & P. Lillsunde (toim.), Non-violent childhoods: Action plan for the prevention of violence against children 2020–2025 (s. 92–119). (Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2020:34). Sosiaali- ja terveysministeriö. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8351-9

 

Rose, G., & Liang, A. (2021). Velomobiles and urban mobility: Opportunities and challenges. Teoksessa A. Ewert, S. Schmid, M. Brost, H. Davies, & L. Vinckx (toim.), Small electric vehigles: An international view on light three- and four-wheelers (s. 29 – 41). Springer. https:doi.org/10.1007%2F978-3-030-65843-4

 

Patronen, K., & Siiriäinen, L. (2021). Puhelinneuvonta. Teoksessa M. Mustajoki (päätoim.), Sairaanhoitajan käsikirja. Kustannus Oy Duodecim.  

 

  • Artikkeli on Terveysportissa, Sairaanhoitajan tietokantoihin sisältyvässä Sairaanhoitajan käsikirjassa, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. Artikkeleissa ei ole sivunumerointia.
Korhonen, P., & Virkajärvi, P. (2019). Nurmien merkitys ilmastonmuutoksessa. Teoksessa E. Hagelberg, & S. Peltonen, S. (toim.), Ilmastoviisas maatilayritys (s. 63– 64). (Tieto tuottamaan 145). ProAgria Keskusten Liitto.

 

  • Yllä olevassa artikkeli löytyy Ellibs-palvelussa olevasta e-kirjasta, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. 
Vartiainen, J. (2020). Leikitään tutkijaa: pedagogisia näkökulmia leikilliseen tiedekasvatukseen. Teoksessa T. Kyrönlampi, K. Mäkitalo, & M. Uitto (toim.), Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. PS-Kustannus.

 

  • Yllä olevassa artikkeli löytyy Ellibs-palvelussa olevasta e-kirjasta, siksi merkinnässä ei ole URL- tai DOI-osoitetta. Lähteessä ei ole käytössä sivunumerointia.
Ladvelin, A. (2017). Budjetoinnin kehittäminen. Teoksessa Talous ja rahoitus (luku 6.1, s. 1–6). Bonnier Business Forum.

 

  • Yllä olevassa lähteessä sivunumerointi on sama luvuittain, siksi myös luku on mainittu.

 

Tekstiviitteessä

Niirasen (2016, s. 309) mukaan

 

Suvannon ja Kitinojan (2020, s. 480) mukaan

 

(Ala-Kotila ym., 2021, s. 65–66)

 

Valstan ym. (2018, s. 112) tutkimuksessa 

 

Iivosen (2020, s. 110) mukaan

 

(Rose & Liang, 2021, s. 33) 

 

Patrosen ja Siiriäisen (2021) mukaan

 

Korhonen ja Virkajärvi (2019, s. 64) esittävät

 

Vartiainen (2020) esittää

 

(Ladvelin, 2017, s. 3)

 

Saavutettavuusseloste