Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Lähteet ja liitteet

Lähteet

Työssä käytetyistä lähteistä tehdään aakkosjärjestyksessä oleva lähdeluettelo. Lähdeluettelossa käytetään tyyliä Lähde. Lähdeluettelon laatimisesta annetaan ohjeistus osiossa Lähdeluettelon laatiminen.

Liitteet 

Liitteet täydentävät varsinaista tekstiä. Jokaiseen liitteeseen on oltava viittaus tekstissä. Viitattaessa tekstissä liitteisiin, ne kirjoitetaan pienellä, jolleivat ne aloita virkettä (liite 1). Liiteaineisto sijoitetaan työhön lähdeluettelon jälkeen. Liitteeksi voidaan laittaa sellaista materiaalia, joka selventää työtä ja tarjoaa lukijalle tarpeellista lisäinformaatiota, mutta jota ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa itse tekstiin. Liiteaineistoksi voidaan laittaa esimerkiksi aineistonkeruulomakkeet ja niihin liittyvät saatekirjeet sekä työhön liittyviä asiakirjoja, kuvia ja kaavioita.

Kuvakollaaseissa käytetyt lähteet, joista kuvamateriaali kollaaseihin on koottu, listataan erikseen varsinaisen lähdeluettelon jälkeen Kuvakollaasien lähteet -otsikon alle.

Varsinaisia liitesivuja edeltää otsikkosivu LIITTEET. Se on työn viimeinen juoksevasti numeroitu sivu. Tällä sivulla luetellaan liitteet numerojärjestyksessä otsikoineen, otsikot lihavoidaan:

Liite 1. Liitteen otsikko

Liite 2. Liitteen otsikko
 

Liitteet numeroidaan juoksevasti siinä järjestyksessä kuin niihin tekstissä viitataan. Liitteet otsikoidaan ja otsikot lihavoidaan, esimerkiksi Liite 1. Liitteen otsikko. Liitteen otsikko laitetaan liitesivun vasempaan yläreunaan. Jokaisen liitteen sivunumerointi alkaa ykkösestä, sivunumeron jälkeen lisätään sulkeisiin liitteen kokonaissivumäärä, esimerkiksi 1 (3), 2 (3), 3 (3). Numerointi on ohjeistettu tarkemmin mallipohjissa. 

Liitteiden lisäämisen ohjeet on ohjeistettu mallipohjissa.

Saavutettavuusseloste