Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Luennot ja verkkokurssit

 

  • Etsi luentomateriaalissa käytetty lähde ja viittaa siihen. 
  • Poikkeustapauksessa harjoitustehtävässä voidaan viitata opettajan luentomateriaaliin.
  • Julkaisuaika merkitään päivämäärällä, mikäli se on lähteessä ilmoitettu. Jos päivämäärää ei ole, ilmoitetaan julkaisuvuosi. Jos mitään julkaisuaikaa ei löydy, merkitään julkaisuajankohdaksi  ilman aikaa (i.a.) Julkaisuaika merkitään sulkuihin.
  • Merkitse lähdeluetteloon URL-osoite vain, jos lähde on julkinen. Verkko-osoitteet aktivoidaan.
  • Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.

 

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Luennon, luentomateriaalin, luentotallenteen tai verkkokurssin nimi tai otsikko: alanimeke. [Lähdetyyppi]. Kirjautumissivun nimi/URL

Kannosto, E. (24.1.2022). APA-viittausjärjestelmä. [PowerPoint-esitys]. SeAMK Moodle. 

 

Anttila, V.-J., Nieminen, T., & Nohynek, H. (5.11.2018). Johdanto rokotuksiin. [Verkkokurssi]. Duodecim Oppiportti.

 

Tekstiviitteessä

Kannoston (2022) mukaan

 

(Anttila ym. 2018) 

Saavutettavuusseloste