Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tilastot ja tutkimusaineistot

Tilastot

Lähdeluettelossa

Tekijä tai julkaisija. (Julkaisuaika). Tilaston nimi (sarjan nimi sarjan numero). Julkaisija. URL

 • Julkaisuaika merkitään päivämäärällä, mikäli se on lähteessä ilmoitettu. Jos päivämäärää ei ole, ilmoitetaan julkaisuvuosi. Jos mitään julkaisuaikaa ei löydy, merkitään julkaisuajankohdaksi  ilman aikaa (i.a.) Julkaisuaika merkitään sulkuihin.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista merkitään ilman tietokannan nimeä.
Tilastokeskus. (28.4.2022). Innovaatiotoiminta (Suomen virallinen tilasto). https://stat.fi/julkaisu/cktwtofi84ix00b044msrf6r0

 

PostNord. (14.7.2021). Percentage of e-commerce consumers who purchased products online in Finland in 2020, by product category. Statista. 

 

 • Statistassa oleva tilastotieto ei ole Statistan itse tuottamaa, yhteisötekijä on mainittu aineiston yhteydessä. 
   
Luonnonvarakeskus (Luke). (i.a). Pellon vuokrahinnat tuotantosuunnittain ja ELY-keskuksittain. Valitut muuttujat: 2018–2020, Etelä-Pohjanmaa ja viljanviljely. 

https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__06%20Talous__03%20Pellon%20vuokrahinnat/01_Pellon_vuokrahinnat.px/  

 

 • esimerkiksi Sotkanet.fi:n, Kelaston, Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen Stat.fin -tietokannat mahdollistavat muuttujien valinnat tilastoyhteenvedoiksi. Tällaisissa tilanteissa valitut muuttujat mainitaan lähdeluettelomerkinnässä ennen verkko-osoitetta.

Tekstiviitteessä

(Tilastokeskus, 2020)

 

(PostNord, 2021)

 

(Luonnonvarakeskus (Luke), i.a.)

 

 • Ensimmäisessä tekstiviitteessä käytetään organisaation kokonimeä ja lyhenne on suluissa. Jatkossa voi käyttää organisaation lyhennettä
(Luke, i.a.)

 

Tutkimusaineistot

 • Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tutkimuksen aikana käytettyä, kerättyä tai syntynyttä dataa. Se voi olla esimerkiksi mittaustulos, kyselyistä ja haastatteluista saadut vastaukset tai tutkimuksen aikana tehty video.
 • Data-arkistoista voit löytää valmiita tutkimusaineistoja, joita voit hyödyntää omassa opinnäytteessäsi/tutkimuksessasi.

 

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuaika). Tutkimusaineiston nimi (Versio numero) [sähköinen tietoaineisto]. Julkaisija/jakaja. DOI/URN/URL 

 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Viitasaari, J., & Päällysaho, S. (2016). Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

Turunen, L., Kivioja, A., Riihimäki, J., & Määttä, P. (2007). Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007 (Versio 1.0) [sähköinen tietoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistohttps://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3064

 

Tekstiviitteessä

Viitasaaren ja Päällysahon (2016) mukaan

 

(Turunen ym., 2007) 

Saavutettavuusseloste