Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tilastot ja tutkimusaineistot

Tilastot

Lähdeluettelossa

Tekijä tai julkaisija. (Julkaisuaika). Tilaston nimi (sarjan nimi sarjan numero). Julkaisija. URL

  • Julkaisuaika merkitään päivämäärällä, mikäli se on lähteessä ilmoitettu. Jos päivämäärää ei ole, ilmoitetaan julkaisuvuosi. Jos mitään julkaisuaikaa ei löydy, merkitään julkaisuajankohdaksi  ilman aikaa (i.a.) Julkaisuaika merkitään sulkuihin.
  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
  • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista merkitään ilman tietokannan nimeä.
Tilastokeskus. (28.4.2022). Innovaatiotoiminta (Suomen virallinen tilasto). https://stat.fi/julkaisu/cktwtofi84ix00b044msrf6r0

 

PostNord. (14.7.2021). Percentage of e-commerce consumers who purchased products online in Finland in 2020, by product category. Statista. 

 

  • esim. Sotkanet.fi:n, Kelaston, Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen Stat.fin -tietokannat mahdollistavat muuttujien valinnat tilastoyhteenvedoiksi. Tällaisissa tilanteissa valitut muuttujat mainitaan lähdeluettelomerkinnässä ennen verkko-osoitetta.
Luonnonvarakeskus (Luke). (i.a). Pellon vuokrahinnat tuotantosuunnittain ja ELY-keskuksittain. Valitut muuttujat: 2018 - 2020, Etelä- Pohjanmaa ja viljanviljely.  
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__06%20Talous__03%20Pellon%20vuokrahinnat/01_

Pellon_vuokrahinnat.px/ 

 

Tekstiviitteessä

(Tilastokeskus, 2020)

 

(PostNord, 2021)

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke, i.a.) mukaan

 

  • Ensimmäisessä tekstiviitteessä käytetään organisaation kokonimeä ja lyhenne on suluissa. Jatkossa voi käyttää organisaation lyhennettä
(Luke, i.a.)

 

Tutkimusaineistot

  • Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tutkimuksen aikana käytettyä, kerättyä tai syntynyttä dataa. Se voi olla esim. mittaustulos, kyselyistä ja haastatteluista saadut vastaukset tai tutkimuksen aikana tehty video.
  • Data-arkistoista voit löytää valmiita tutkimusaineistoja, joita voit hyödyntää omassa opinnäytteessäsi/tutkimuksessasi.

 

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuaika). Tutkimusaineiston nimi (Versio numero) [sähköinen tietoaineisto]. Julkaisija/jakaja. DOI/URN/URL 

  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Viitasaari, J., & Päällysaho, S. (2016). Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

Turunen, L., Kivioja, A., Riihimäki, J., & Määttä, P. (2007). Kuulonäkövammaisten lasten vanhemmat 2007 (Versio 1.0) [sähköinen tietoaineisto]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistohttps://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3064

 

Tekstiviitteessä

Viitasaaren ja Päällysahon (2016) tutkimuksessa

 

(Turunen ym., 2007) 

Saavutettavuusseloste