Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Standardit, RT-kortit, käyttöohjeet, patentit ja muut tekniset tiedonlähteet

Standardit

Lähdeluettelossa

Standardoijaorganisaatio (mahdollinen organisaation nimen lyhenne). (Vuosi). Standardin otsikko: Alaotsikko (standardin numero). URL

 • Jos standardi on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman SFS Online -palvelun kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
 • verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (2020). Kuumasinkityt betoniraudoitteet: Vaatimukset pinnoitteelle (SFS 1266:2020). 

 

Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (2015). Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat: Osa 1-3: Yleiset kuormat: Lumikuormat (2. p.); Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-3: Gene-ral actions: Snow loads (SFS-EN 1991-3-1 + AC + A1).  

 

 • Tämä standardi on kaksikielinen, siksi molempien kielien nimekkeet on mainittu.

 

Tekstiviitteet

 (International Organization for Standardization (ISO), 2018, luku 3.27)

 

(Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2020, s. 7)

 

Standardin SFS-EN 1991-3-1 + AC + A1 (Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2015, s. 28) mukaan...

 

 • Yhteisötekijästä merkitään ensimmäisellä viittauskerralla koko nimi. Virallinen lyhenne lisätään sulkeisiin. Seuraavilla viittauskerroilla voi käyttää nimen virallista lyhennettä.
ISO (2018, luku 3.28) linjaa

 

(SFS, 2020, s. 10)

 

 

RT-kortit

Lähdeluettelossa

Julkaisija. (Julkaisuvuosi). Otsikko (RT-kortin numero).

 • RT-korteilla ei ole APA7-viittausohjetta, tämä ohje on sovellettu standardin ohjeesta.
 • Jos RT-kortti  on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman RT tietoväylän kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
   
Rakennustieto. (2014). Hirsitalon suunnitteluperusteet (RT 82-11168). 

 

Rakennustieto. (2015). Energiakatselmus: Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala (KH 90-00583, LVI 01-10567).

 

Tekstiviitteessä

(Rakennustieto, 2014, s. 4)

 

Rakennustiedon (2015, s. 5) ohjeen mukaan...

 

Käyttöohjeet 

Lähdeluettelossa

 Julkaisija. (Julkaisuvuosi). Otsikko: Alaotsikko (Sarja, ohjeen numero tai muu tarkenne). URL

 

Tekstiviitteessä

(Siemens, i.a., s. 17)

 

Siemensin (i.a., s. 20) mukaan

 

Patentit

Lähdeluettelossa

Keksijän sukunimi, etunimen alkukirjain. (Julkaisuvuosi). Patentin nimi (patentin numero). Julkaisijan nimi. URL

 • Jos patentti on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman patenttitietokannan kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Hartikainen, J., Karttunen, J., Rämö, V., & Virtanen, J. (2020). Irrotusöljy ja sen menetelmä valmistamiseksi (FI 128508 B). http://patent.prh.fi/pubserver/documentpdf.jsp?iDocId=95309&sDummyParam=.pdf

 

Tekstiviitteessä

Hartikaisen ym. (2020, s. 6) mukaan

 

(Hartikainen ym., 2020, s. 7)

 

 

Saavutettavuusseloste