Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Standardit, RT-kortit, Ratu- ja RIL-ohjeet, käyttöohjeet, patentit ja muut tekniset tiedonlähteet

Standardit

Lähdeluettelossa

Standardoijaorganisaatio (mahdollinen organisaation nimen lyhenne). (Vuosi). Standardin otsikko: Alaotsikko (standardin numero). URL

 • Jos standardi on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman SFS Online -palvelun kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
 • Suomen Standardisoimisliitto on vaihtanut nimensä 1.2.2024 alkaen. Nimi on SFS Suomen Standardit. Vanha nimi saattaa edelleen esiintyä vanhemmissa standardeissa, käytä merkinnässä silloin sitä.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (2020). Kuumasinkityt betoniraudoitteet: Vaatimukset pinnoitteelle (SFS 1266:2020). 

 

Suomen Standardisoimisliitto (SFS). (2015). Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat: Osa 1-3: Yleiset kuormat: Lumikuormat (2. p.); Eurocode 1: Actions on structures: Part 1-3: Gene-ral actions: Snow loads (SFS-EN 1991-3-1 + AC + A1).  
 •  Tämä standardi on kaksikielinen, siksi molempien kielien nimekkeet on mainittu.
Suomen Standardit (SFS). (2023). Kasvihuonekaasut: Kuljetusketjujen kasvihuonekaasupäästöjen merkitys ja raportointi (SFS-EN ISO 14038:2023). Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations (ISO 14083:2023) 

 

 • Tässä standardissa käytetään uutta julkaisijan nimeä.

 

Tekstiviitteet

 (International Organization for Standardization (ISO), 2018, luku 3.27)

 

(Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2020, s. 7)

 

Standardin SFS-EN 1991-3-1 + AC + A1 (Suomen Standardisoimisliitto (SFS), 2015, s. 28) mukaan...

 

(Suomen Standardit (SFS), 2023, s. 124)

 

ISO (2018, luku 3.28) linjaa

 

(SFS, 2020, s. 10)

 

 • Yhteisötekijästä merkitään ensimmäisellä viittauskerralla koko nimi. Virallinen lyhenne lisätään sulkeisiin. Seuraavilla viittauskerroilla voi käyttää nimen virallista lyhennettä.

 

RT-kortit, Ratu- ja RIL-ohjeet

Lähdeluettelossa

Julkaisija. (Julkaisuvuosi). Otsikko (RT-kortin numero tai Ratu-ohjeen numero tai RIL-ohjeen numero).

 • RT-korteilla, Ratu- ja RIL-ohjeilla ei ole APA7-viittausohjetta, tämä ohje on sovellettu standardin ohjeesta.
 • Jos RT-kortti tai Ratu-ohje on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman RT tietoväylän kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
 • Vaikka RIL-ohjeella olisi kirjoittaja, toimittaja tai toimituskunta, aloitetaan lähdeluettelomerkintä julkaisijalla.
 • Suomen rakennusinsinöörien liitto on vaihtanut nimensä, uusi on RIL. Vanha nimi saattaa edelleen esiintyä vanhemmissa julkaisuissa, käytä merkinnässä silloin sitä.
 • Jos RIL-ohje on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman Ellibs-kokoelman kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
Rakennustieto. (2014). Hirsitalon suunnitteluperusteet (RT 82-11168). 

 

Rakennustieto. (2015). Energiakatselmus: Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala (KH 90-00583, LVI 01-10567).

 

Rakennustieto. (2022). Maankaivu (Ratu 0441). 

 

Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL). (2015). Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito (RIL 267-2015).

 

Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL). (2021). Kyberturvallisuus asuinkiinteistössä (RIL 274-2021). 

 

RIL. (2023). Rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskenta (RIL 225-2023). 

 

 • Julkaisija on vaihtanut nimensä vuonna 2023. Tätä vanhemmissa esimerkeissä käytetään julkaisijan nimesta sen hetkistä muotoa, joka näkyy julkaisussa.

 

Tekstiviitteessä

(Rakennustieto, 2014, s. 4)

 

(Rakennustieto, 2015, s. 5) 

 

(Rakennustieto, 2022, s. 30)
 • Huom! Ratu-ohjeilla ei välttämättä ole sivunumerointia, jos ohjeen avaa selaimeen.
(Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL), 2015, s. 22)

 

(Suomen rakennusinsinöörien liitto (RIL), 2021, s. 51–52)

 

 (RIL, 2021, s. 55)
 • Jos yhteisötekijän nimi toistuu usein, voidaan käyttää nimen lyhennettä. Ensimmäiseen viittaukseen tulee organisaation virallinen nimi ja lyhenne, seuraaviin viittauksiin vain lyhenne. 
(RIL, 2023, s. 82)


 

Käyttöohjeet 

Lähdeluettelossa

 Julkaisija. (Julkaisuvuosi). Otsikko: Alaotsikko (Sarja, ohjeen numero tai muu tarkenne). URL

 

Tekstiviitteessä

(Siemens, i.a., s. 17)

 

Patentit

Lähdeluettelossa

Keksijän sukunimi, etunimen alkukirjain. (Julkaisuvuosi). Patentin nimi (patentin numero). Julkaisijan nimi. URL

 • Jos patentti on saatavissa Seinäjoen ammattikorkeakoulukirjaston hankkiman patenttitietokannan kautta, linkkiä tai palvelun nimeä ei mainita.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Hartikainen, J., Karttunen, J., Rämö, V., & Virtanen, J. (2020). Irrotusöljy ja sen menetelmä valmistamiseksi (FI 128508 B). http://patent.prh.fi/pubserver/documentpdf.jsp?iDocId=95309&sDummyParam=.pdf

 

Tekstiviitteessä

Hartikaisen ym. (2020, s. 6) mukaan

 

(Hartikainen ym., 2020, s. 7)

 

 

Saavutettavuusseloste