Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Nimiösivu

Nimiösivuksi kutsutaan sitä sivua, jossa ovat työn tekijän nimi tai nimet, työn nimi ja muut ohjeistetut tiedot. 

Tekijän etunimi merkitään ennen sukunimeä. Mikäli tekijöitä on useita, nimet kirjoitetaan aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan.

Nimiösivua voi käyttää harjoitus- ja projektitöissä tarpeen mukaan. Opinnäytetyössä pitää aina olla nimiösivu (kuva 1). Nimiösivu on ohjeistettu mallipohjissa.  

Harjoitustöiden ja opinnäytetyön nimien tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta kuitenkin työn sisältöä hyvin kuvaavia. Työn nimeä voidaan tarvittaessa täydentää alaotsikolla.

Tutkinto-ohjelma (merkitään kansilehdelle ja tiivistelmäsivulle) voit tarkistaa taulukosta 1 ja 2.

Taulukko 1. Nimiösivuun ja tiivistelmään merkittävät AMK-tutkinto-ohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot.
AMK-tutkinto-ohjelma (nimiösivuun ja tiivistelmään) Suuntautumisvaihtoehto (tiivistelmään)
Agrologi (AMK)
Bachelor of Business Administration, International Business
Barhelor of Engineering, Agri-food Engineering
Barhelor of Engineering, Automation Engineering
Barhelor of Health Care, Nursing
Fysioterapeutti (AMK)
Geronomi (AMK)
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka Koneautomaatio
Sähköautomaatio
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Insinööri (AMK), Konetekniikka Auto- ja työkonetekniikka 
Kone- ja tuotantotekniikka
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka
Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Kulttuurituottaja (AMK)
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka
Restonomi (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Tradenomi (AMK), Liiketalous
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys  

 

Taulukko 2. Nimiösivulle ja tiivistelmään merkittävät ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat.
YAMK-tutkinto-ohjelma (nimiösivuun ja tiivistelmään)      Suuntautumisvaihtoehto (tiivistelmään)
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen  
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka  
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Rakennesuunnittelu

Talonrakennustekniikka, tuotanto

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen  
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen  
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)  
Master of Business Administration, International Business Management  
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen  
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Ikääntymisen asiantuntija  
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen  
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija  
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala  
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen  

 

Koulutusalaa ei merkitä kansilehteen eikä tiivistelmään. 1.1.2022 jälkeen valmistuvat eivät enää merkitse yksikön nimeä nimiösivuun eikä tiivistelmään. 

Esimerkki opinnäytetyön nimiösivusta.

Kuva 1. Opinnäytetyön nimiösivu. 

Useamman eri tutkinto-ohjelman tai ammattikorkeakoulun yhteinen opinnäytetyö

Jos opinnäytetyö tehdään useamman tutkinto-ohjelman yhteisenä työnä, merkitään tekijät nimiösivulle heidän sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tekijöiden tutkinto-ohjelmat merkitään allekkain sille varattuun paikkaan tekijän mukaisessa järjestyksessä (kuva 2). 

Esimerkkikuva kahden tutkinto-ohjelman yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta. Opiskelijoiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä ja tutkinto-ohjelma opiskelijan mukaisessa järjestyksessä.

Kuva 2. Esimerkki kahden tutkinto-ohjelman yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta.

 

Useamman ammattikorkeakoulun yhteisissä töissä tekijätietoihin merkitään SeAMKin opiskelijan nimi ensin, sitten vasta toisen ammattikorkeakoulun opiskelijan nimi. Tutkinto-ohjelmat merkitään allekkain, SeAMKin opiskelijan tutkinto-ohjelma ensin. Tutkinto-ohjelman jälkeen merkitään tekijän ammattikorkeakoulu (kuva 3). Mikäli tekijöitä on enemmän, merkitään SeAMKin opiskelijat ensin sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja sitten muut tekijät aakkosjärjestyksessä. 

Esimerkki kahden ammattikorkeakoulun yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta. Seamkin opiskelijan nimi mainitaan ensin.

 

Kuva 3. Esimerkki kahden ammattikorkeakoulun yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta.

Saavutettavuusseloste