Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Kansilehti eli nimiösivu

Nimiösivuksi kutsutaan sitä sivua, jossa ovat työn tekijän nimi tai nimet, työn nimi ja muut ohjeistetut tiedot. 

Nimiösivua voi käyttää harjoitus- ja projektitöissä tarpeen mukaan. Opinnäytetyössä pitää aina olla nimiösivu (kuva 1). Nimiösivu on ohjeistettu mallipohjissa.  

Tekijän etunimi merkitään ennen sukunimeä. Mikäli tekijöitä on useita, nimet kirjoitetaan aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. 

Harjoitustöiden ja opinnäytetyön nimien tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta kuitenkin työn sisältöä hyvin kuvaavia. Työn nimeä voidaan tarvittaessa täydentää alaotsikolla. Työn nimi ja alaotsikko alkavat isolla alkukirjaimella (kuva 1). 

Esimerkki opinnäytetyön nimiösivusta.

Kuva 1. Opinnäytetyön nimiösivu. 

 

Tutkinto-ohjelmasi voit tarkistaa taulukosta 1 ja 2. 

Taulukko 1. Nimiösivulle merkittävät AMK-tutkinto-ohjelmat.
AMK-tutkinto-ohjelmat 
Agrologi (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Geronomi (AMK)
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
Insinööri (AMK), Konetekniikka
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
Insinööri (AMK), Tietotekniikka
Kulttuurituottaja (AMK)
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka
Restonomi (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala
Tradenomi (AMK), Liiketalous
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys

 

Taulukko 2. Nimiösivulle merkittävät ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat.
YAMK-tutkinto-ohjelmat
Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Ikääntymisen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaaliala
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Useamman eri tutkinto-ohjelman tai ammattikorkeakoulun yhteinen opinnäytetyö

Jos opinnäytetyö tehdään useamman tutkinto-ohjelman yhteisenä työnä, merkitään tekijät nimiösivulle heidän sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tekijöiden tutkinto-ohjelmat merkitään allekkain sille varattuun paikkaan tekijän mukaisessa järjestyksessä (kuva 2). 

Esimerkkikuva kahden tutkinto-ohjelman yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta. Opiskelijoiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä ja tutkinto-ohjelma opiskelijan mukaisessa järjestyksessä.

Kuva 2. Esimerkki kahden tutkinto-ohjelman yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta.

 

Useamman ammattikorkeakoulun yhteisissä töissä tekijätietoihin merkitään SeAMKin opiskelijan nimi ensin, sitten vasta toisen ammattikorkeakoulun opiskelijan nimi. Tutkinto-ohjelmat merkitään allekkain, SeAMKin opiskelijan tutkinto-ohjelma ensin. Tutkinto-ohjelman jälkeen merkitään tekijän ammattikorkeakoulu (kuva 3). Mikäli tekijöitä on enemmän, merkitään SeAMKin opiskelijat ensin sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ja sitten muut tekijät aakkosjärjestyksessä. 

Esimerkki kahden ammattikorkeakoulun yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta. Seamkin opiskelijan nimi mainitaan ensin.

 

Kuva 3. Esimerkki kahden ammattikorkeakoulun yhteisen opinnäytetyön nimiösivusta.

Saavutettavuusseloste