Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Suorat lainaukset

Kaikki suorat lainaukset lähteistä ja tutkimusaineistosta kirjoitetaan mallipohjan tyylillä SuoraLainaus (sisennys ja riviväli 1):  

Liikehuoneiston vuokrasopimus voidaan siis tehdä toistaiseksi tai määräajaksi. Käytännössä sopimukset ovat enimmäkseen määräaikaisia, mutta usein sopijapuolet tai toinen heistä varaa oikeuden sanoa sopimuksen irti myös ennen sovittua määräaikaa. Tavallisia ovat myös sellaiset toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joissa on sovittu eräänlainen vähimmäiskesto määrittelemällä sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä. (Kasso, 2014, s. 175–176) 

 

Tosi tärkeetä on antaa palautetta, oli se hyvää tai huonoa, mutta pitää vaan muistaa antaa sitä. Muuten sitä ei tiedä miten se toimii, sitä saattaa kuvitella toimineensa hyvin vaikka ei näin ole. Toivottavasti ihminen pystyy ottaa palautteen vastaan ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. (H3)

 

Jos tekstin keskellä lainataan suoraan sanatarkasti jotakin muuta tekstiä, se merkitään lainausmerkein, esimerkiksi

Hirsjärven ym. (2009, s. 27) mukaan tutkimuksen tekeminen eettiset näkökulmat huomioiden on "vaativa tehtävä".

 

Caesar lausui "alea iacta est".

 

 Suorien lainauksien merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.

Sanojen pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan yleensä kahdella ajatusviivalla, jotka erotetaan toisistaan välilyönnillä. Ajatusviivoja seuraava piste kirjoitetaan kiinni viivoihin.

Tosi tärkeetä on antaa palautetta, oli se hyvää tai huonoa, mutta pitää vaan muistaa antaa sitä. – –  Toivottavasti ihminen pystyy ottaa palautteen vastaan ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. (H3) 

Saavutettavuusseloste