Siirry pääsisältöön SEAMK Kirjasto - Library logo

Saavutettavuus

LibGuides-sivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun LibGuides-sivujen saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua ja sovelluksia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti käyttäjän rajoituksista, käyttötilanteesta ja teknisestä osaamisesta riippumatta.  

Vaatimustenmukaisuus

Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin . Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita. SeAMK pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://seamk.libguides.com/ ja se on laadittu 16.9.2020. Tämä verkkosivusto täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä. Saavutettavuusseloste perustuu itsearvioon ja Springsharen esteettömyyden vaatimustenmukaisuusraporttiin (englanniksi).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

  • Useilla verkkosivuston lomakkeiden syötekentillä ei ole määritetty visuaalista tai ohjelmallista nimilappua. 
  • Verkkosivustossa on kuvakkeita ja käyttöliittymäkomponentteja, joiden väri taustaa vasten ei vastaa kontrastivaatimuksia.
  • Joidenkin verkkosivuston sivujen otsikoiksi tarkoitettuja tekstejä ei ole merkattu otsikoiksi.
  • Joillakin sivuilla kuvista puuttuu vaihtoehtoinen teksti.
  • Sisällön rakenteen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä on myös joillakin sivuilla puutteita.
  • Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä kaikissa verkkosivuston sivuissa.
  • Verkkosivuston sisällön osien oletusarvoinen luonnollinen kieli ei ole aina ohjelmallisesti selvitettävissä.
  • Sivustossa on joitakin upotuksia, joiden sisältö ei ole näppäimistöllä tai avustavalla teknologialla joko osittain tai kokonaan saavutettavissa. 

Ei-saavutettava sisältö

Seamk.libguides.com sisältää myös jonkin verran kolmannen osapuolen sisältöä. Näiden osalta SeAMK Kirjasto pyrkii vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Verkkosivustolla on myös ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, mitkä eivät ole digipalvelulain piirissä. Nämä videot voivat olla ei-saavutettavassa muodossa eli käytännössä ilman tekstityksiä ja mahdollista äänivastinetta.

Palaute ja yhteystiedot

Jos haluat raportoida ongelman SeAMK Kirjaston verkkopalvelun saavutettavuudessa, haluat jonkin materiaalin saavutettavassa muodossa, tai jos sinulla on meille verkkopalvelun saavutettavuutta koskeva ehdotus tai kysymys, ota meihin yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostitse.

  • Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella 
  • Tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus(at)seamk.fi.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille. Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000