Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tiivistelmä ja vieraskielinen tiivistelmä

Opinnäytetyössä tulee olla sekä suomenkielinen että vieraskielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä käytetään tyyliä Tiivistelmä. Tiivistelmien mallipohjat on sisällytetty opinnäytetyön mallipohjaan.

Tiivistelmäsivun alkuun tulevat opinnäytetyötä koskevat bibliografiset tiedot: koulutusyksikkö (1.1.2022 jälkeen valmistuvissa opinnäytetöissä ei mainita), tutkinto-ohjelma, mahdollinen suuntautumisvaihtoehto, tekijä(t), työn nimi, ohjaaja, vuosi, raportin sivumäärä (ilman liitteitä) ja liitteiden lukumäärä.

Kirjaa tiivistelmään sama tutkinto-ohjelman nimi ja työn nimi (alaotsikoineen) kuin nimiösivuunkin. 

Jos opinnäytetyö tehdään useamman tutkinto-ohjelman yhteisenä työnä, tiivistelmän tekijä-kohtaan merkitään työn tekijät sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tekijän nimen jälkeen merkitään tutkinto-ohjelma suluissa. Tutkinto-ohjelma- ja suuntautumisvaihtoehto -kohdat poistetaan tiivistelmän tiedoista. Ohjaavat opettajat merkitään opinnäytetyön tekijän mukaisessa järjestyksessä.

Jos opinnäytetyö tehdään useamman ammattikorkeakoulun yhteisenä, tekijä-kohtaan merkitään ensin SeAMKin opiskelija, useammat tekijät aakkosjärjestyksessä. Tiivistelmästä poistetaan valmiina olevat tutkinto-ohjelma- ja suuntautumisvaihtoehto- kohdat. Tutkinto-ohjelma ja ammattikorkeakoulu kirjataan sulkuihin tekijän nimen jälkeen. Ohjaaja-kohtaan merkitään SeAMKin ohjaaja ensimmäisenä, useammat ohjaajat tekijän mukaisessa järjestyksessä. 

Tyyli ja kieli

Tiivistelmä tulee laatia niin, että lukija saa kokonaiskuvan työstä. Tiivistelmä ei ole sama kuin työn johdanto tai johtopäätökset, vaan itsenäinen esitys työn keskeisestä sisällöstä. Siinä kerrotaan, mitä on tutkittu, mihin tutkimuksella on pyritty, millaisia menetelmiä on käytetty ja millaisiin tuloksiin on päädytty. Opinnäytetyön sisältämistä salaisista asioista, tiedoista, osista, luvuista tai liitteistä mainitaan opinnäytetyön julkisen version johdannossa ja tiivistelmässä.  Tiivistelmän perusteella lukija voi esimerkiksi päättää, tutustuuko hän työhön tarkemmin.

Tiivistelmä kirjoitetaan täydellisin virkkein. Tiivistelmän pituus on n. 200 sanaa ja sen tulee mahtua yhdelle sivulle. Tiivistelmässä voidaan käyttää kappalejakoa, jos se on luettavuuden kannalta tarpeen. Tekstin persoonana käytetään passiivia tai yksikön tai monikon kolmatta persoonaa (tutkittiin, osoitti). Aikamuodoksi soveltuu parhaiten imperfekti. Preesensiä voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun esitetään yleispäteviä tuloksia tai johtopäätöksiä.

Asiasanat

Tiivistelmäsivun loppuun tulee luettelo työn sisältöä kuvaavista asiasanoista. Asiasanat kirjoitetaan peräkkäin pilkulla eroteltuna. Asiasanat valitaan Yleisestä suomalaisesta ontologiasta eli YSO:sta

Vieraskielinen tiivistelmä

Vieraskielinen tiivistelmä laaditaan yleensä englanniksi (Abstract). Opinnäytetyön nimen ja alaotsikon ensimmäinen alkukirjain kirjoitetaan isolla kirjaimella, muut sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi Childhood and social services: Best practices in Seinäjoki 

Vieraskielisen tiivistelmän kirjoittamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin suomenkielisen tiivistelmän laadinnassakin. Teksti ei kuitenkaan saa olla sanatarkka käännös suomenkielisestä tiivistelmästä, vaan se on kirjoitettava kyseiselle kielelle luonteenomaisin ilmauksin. 

Englanninkieliseen tiivistelmään tulevan tutkinto-ohjelman nimen voit tarkistaa täältä.

Mikäli opinnäytetyö kirjoitetaan muulla kuin suomen kielellä, työstä tulee tehdä myös suomenkielinen tiivistelmä, joka sijoitetaan opinnäytetyön alkuun työssä käytetyllä kielellä tehdyn tiivistelmän ja mahdollisen englanninkielisen tiivistelmän jälkeen. Työhön voi halutessaan liittää myös suomenkielisen yhteenvedon (5–10 sivua), joka sijoitetaan työn loppuun ennen lähdeluetteloa. Suomenkielinen yhteenveto voi olla hyödyllinen, jos haluaa työlleen lisää tunnettuutta suomenkielisen lukijakunnan joukossa.

Saavutettavuusseloste