Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Sivunumeroiden merkitseminen

 

Jos viitataan laajasti koko teokseen tai tutkimukseen, sivunumeroa ei merkitä. Muuten sivunumerot merkitään, tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta. Sivunumeroinnin lyhenteenä käytetään s. 

Haastattelulla ja keskustelulla on Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 42) mukaan selvät erot. Haastattelu on suunniteltua, päämäärätietoista ja tähtää informaation keräämiseen, kun taas keskustelu on enemmän yhdessäoloa.

 

Jos samassa viittauksessa viitataan saman lähteen eri sivuille, erotetaan sivut pilkulla: 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 42, 45) mukaan...

 

Jos viittaus kohdistuu laajempaan yhtenäiseen jaksoon, sivut merkitään ajatusviivan kanssa:

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 56–58) mukaan...

 

Jos lähteessä ei ole sivunumeroita (esimerkiksi jotkut e-kirjat ja verkkojulkaisut) viitataan lähteen osien mukaan esimerkiksi lukuun, kappaleeseen, taulukkoon tai kuvaan:

(Viitala, 2013, Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet -luku)

 

(Mäkelä, 2018, kuva 3)

 

Yksikielisen kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelunsa kunnan tai kuntayhtymän kielellä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 6 §). 

 

Halutessaan voi viitata tiettyyn tallenteen kohtaan, tällöin merkitään kohdan alkamisaika:

(Salakari, 2020, 38:05) 

Saavutettavuusseloste