Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Kirjat (e-kirjat, painetut kirjat, äänikirjat)

E-kirjat, joilla DOI- tai URN-osoite

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx . Jos et löydä DOI-osoitetta, voit yrittää hakea sen Crossref-palvelulla.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Bos, J. A. (2020). Research ethics for students in the social sciences. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48415-6

 

Latvala, A.-M., & Karjalainen, S. (toim.). (2022). Matkailuyrityksen digiopas. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122873925

 

Selinheimo, S., Sainio, M., Vuokko, A., & Kulha, K. (2020). Sisäilmaan liittyvät pitkittyvät oireet: Tie kohti toimintakyvyn palautumista. Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619365
 • Kaksoispisteen jälkeen alkava alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella. 

 

Peavy, R. V. (2021). Sosiodynaaminen ohjaus: Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön (P. Auvinen, käänt.). Jyväskylän yliopisto. (Alkuperäinen teos julkaistu 1999). http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8877-7

 

Julkaisijan nimi. (Julkaisuvuosi). Nimi tai otsikko (painos). DOI/URN

American Psychological Association (APA). (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7. p.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

 

 

Tekstiviitteessä

(Bos, 2021) 

 

(Latvala & Karjalainen, 2023, s. 9) 

 

Salinheimon ym. (2020, s. 5–7) mukaan

 

Peavyn (1999/2021, s. 52) mukaan
 • Tekstiviitteessä mainitaan ensin alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi.
   
(American Psychological Association (APA), 2020, s. 321)

 

(APA, 2020, s. 326)
 • Jos yhteisötekijä (julkaisija) käyttää nimensä lyhennettä, voidaan sitä käyttää virallisen nimen sijaan ensimmäisen viittauksen jälkeen. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.

E-kirjat kirjautumisen vaativan tietokannan kautta

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.
 • Jos teos löytyy SeAMK Kirjaston e-kirjaston kautta ja lukeminen vaatii kirjautumisen, merkitään linkki vain, jos se on pysyvä DOI- tai URN-linkki. Tietokannan nimeä ei mainita. 
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx . Jos et löydä DOI-osoitetta, voit yrittää hakea sen Crossref-palvelulla.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
McDonald, M., & Wilson, H. (2016). Marketing plans: How to prepare them, how to profit from them (8. p.). Wiley. 

 

Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
 • Kaksoispisteen jälkeen alkava alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella.

 

Lehtonen, Y., Mökkönen, K., Seulu, M., Tammenkoski, R., & Töyrylä, H. (2021). Perintä ja luotonhallinta (päivittyvä teos). WSOYPro.  

 

Grönroos, C. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (M. Tillman, käänt.; 5. p.). Talentum. (Alkuperäinen teos julkaistu 2009)

 

Tekstiviitteessä

MacDonald ja Wilson (2016, s. 67) toteavat, että

 

(Viitala, 2021, Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet -luku)

 

Lehtosen ym. (2021) mukaan

 

(Grönroos, 2009/2020) 
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.

E-kirja vapaasti saatavissa verkossa

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN/URL

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita (URL) ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. Jos et löydä DOI-osoitetta, voit yrittää hakea sen Crossref-palvelulla.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. Tampere University Press. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8865-8

 

Niemann, S., Greenstein, D., & David, D. (2004). Helping children who are deaf: Family and community support for children who do not hear well. Hesperian Foundation. http://www.hesperian.org/publications_download_deaf.php

 • Kaksoispisteen jälkeen alkava alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN). (2018). Terveyttä ruoasta: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (5. korj. p.). https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

 

 

Tekstiviitteessä

(Keisala, 2012, s. 32–33)

 

Niemannin ym. (2004, s. 33) mukaan

 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), 2018, s. 19) 

 

(VRN, 2018, s. 21)

 

 • Jos yhteisötekijä (julkaisija) käyttää nimensä lyhennettä, voidaan sitä käyttää virallisen nimen sijaan ensimmäisen viittauksen jälkeen. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.

Painettu kirja

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuaika). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi).

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.
Aalto, O.-P. (2021). Infrarakentamisen laatu. Rakennustieto. 

 

Hanska, J., Alén, H., Kankaanrinta, S., & Lehtopelto, J. (2020). Suomalaisen ruoan laatukirja. Vastapaino.

 

Korkeala, H. (toim.). (2007). Elintarvikehygienia: Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit.
 • Kaksoispisteen jälkeen alkava alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella.
Abrahamson, E., & Langston, J. (2020). Lihastestaus: Käytännön opas terapeutille (J. Ahonen, & V. Turkki, käänt.). VK-Kustannus. (Alkuperäinen teos julkaistu 2019).
 • Alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi merkitään käännettyihin kirjoihin ja äänikirjoihin.
 • Kaksoispisteen jälkeen alkava alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella.
Säävälä, M. (2021). Minne menet ihminen? Mitä jokaisen tulisi tietää väestöilmiöistä. Gaudeamus.
 • Jos päänimeke loppuu kysymysmerkkiin tai huutomerkkiin, alanimekkeen eteen ei tule kaksoispistettä. Alanimekkeen ensimmäinen sana alkaa isolla alkukirjaimella.
Heikkilä-Halttunen, P. (2015). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Atena. 

 

Kempas, K., & Tegelberg, V. (2021). Voittajien ja häviäjien Suomi  asuntovarallisuuden uusjako. Vastapaino. 

 

Svinhufvud, K. (2016). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (3. uud. ja täyd. laitos). Art House.
 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.

 

Arola, P., & Pentikäinen, V. (2019). Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja (E.-K. Kuusniemi, kuvit.). BEEhappy Publishing.
 • Jos kuvittaja tai kuvien ottaja on eri kuin kirjan tekijä(t), lisätään kuvittaja tai kuvaaja lähdeluettelomerkintään

 

Tekstiviitteessä

(Aalto, 2021, s. 129) 

 

(Hanska ym., 2020, s. 56)

 

(Korkeala, 2007, s. 71)

 

Abrahamson ja Langston (2019/2020, s. 135) toteavat, että 

 

Säävälän (2021, s. 29) mukaan 

 

Heikkilä-Halttusen (2015, s. 198–199) mukaan

 

(Kempas & Tegelberg, 2021, s. 40–41) 

 

(Svinhuvud, 2016, s. 120) 

 

Arolan ja Pentikäisen (2019, s. 40) mukaan

 

Äänikirjat

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (lukija: lukijan etunimen alkukirjain. Sukunimi). [Äänikirja]. Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi) 

 • Lähdeluettelomerkintään lisätään tiedot alkuperäisestä teoksesta, jos äänikirjan julkaisija ei ole sama kuin alkuperäisen teoksen.
 • Celian julkaisemissa vain lukemisesteisille tarkoitetuissa äänikirjoissa merkitään julkaisijaksi Celia. Celian kirjoihin ei merkitä lukijaa (koneääni).
   
Kankkunen, P., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2018). Tutkimus hoitotieteessä. [Äänikirja]. Celia. (Alkuperäinen teos julkaistu 2009)

 

Saarijärvi, H., Puustinen, P., & Nissinen, J. (2020). Strategiana asiakaskokemus: Miksi, mitä, miten? (lukija: J. Nissinen). [Äänikirja]Docendo. (Alkuperäinen teos julkaistu 2020)

 

Tekstiviitteessä 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2009/2018) mukaan
 • Tekstiviitteessä mainitaan ensin alkuperäisen teoksen julkaisuvuosi.
   
(Saarijärvi ym., 2020/2020)

 

Saavutettavuusseloste