Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Kirjat (e-kirjat, painetut kirjat, äänikirjat)

E-kirjat, joilla DOI- tai URN-osoite

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Selinheimo, S., Sainio, M., Vuokko, A., & Kulha, K. (2020). Sisäilmaan liittyvät pitkittyvät oireet: Tie kohti toimintakyvyn palautumista. Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619365

 

Bos, J. A. (2020). Research ethics for students in the social sciences. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48415-6 

 

Julkaisijan nimi. (Julkaisuvuosi). Nimi tai otsikko (painos). DOI/URN

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7. p.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

 

Tekstiviitteessä

Salinheimon ym. (2020, s. 5–7) mukaan

 

Bos (2021) on koonnut

 

(American Psychological Association, 2020, s. 321)

 

E-kirjat kirjautumisen vaativan tietokannan kautta

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Jos teos löytyy SeAMK Kirjaston e-kirjaston kautta ja lukeminen vaatii kirjautumisen, merkitään linkki vain, jos se on pysyvä DOI- tai URN-linkki. Tietokannan nimeä ei mainita. 
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
McDonald, M., & Wilson, H. (2016). Marketing plans: How to prepare them, how to profit from them (8. p.). Wiley. 

 

Viitala, R. (2021). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.

 

Lehtonen, Y., Mökkönen, K., Seulu, M., Tammenkoski, R., & Töyrylä, H. (2021). Perintä ja luotonhallinta (päivittyvä teos). WSOYPro. 

 

Tekstiviitteessä

MacDonald ja Wilson (2016, s. 67) toteavat, että

 

(Viitala, 2021, Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet -luku)

 

Lehtosen ym. (2021) mukaan

 

E-kirja vapaasti saatavissa verkossa

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi). DOI/URN/URL

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita (URL) ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. Tampere University Press. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-8865-8

 

Niemann, S., Greenstein, D., & David, D. (2004). Helping children who are deaf: Family and community support for children who do not hear well. Hesperian Foundation. http://www.hesperian.org/publications_download_deaf.php

 

Tekstiviitteessä

(Keisala, 2012, s. 32–33)

 

Niemannin ym. (2004, s. 33) mukaan

 

Painettu kirja

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuaika). Kirjan nimi: Alanimeke (Kääntäjän etunimen alkukirjain/alkukirjaimet sukunimi, käänt.; painos). Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi).

Aalto, O.-P. (2021). Infrarakentamisen laatu. Rakennustieto. 

 

Abrahamson, E., & Langston, J. (2020). Lihastestaus: Käytännön opas terapeutille (J. Ahonen, & V. Turkki, käänt.). VK-Kustannus. (Alkuperäinen teos julkaistu 2019).

 

Säävälä, M. (2021). Minne menet ihminen? Mitä jokaisen tulisi tietää väestöilmiöistä. Gaudeamus.

 

Heikkilä-Halttunen, P. (2015). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Atena. 

 

Hanska, J., Alén, H., Kankaanrinta, S., & Lehtopelto, J. (2020). Suomalaisen ruoan laatukirja. Vastapaino.

 

Kempas, K., & Tegelberg, V. (2021). Voittajien ja häviäjien Suomi  asuntovarallisuuden uusjako. Vastapaino. 

 

Svinhufvud, K. (2016). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (3. uud. ja täyd. laitos). Art House.

 

Korkeala, H. (toim.). (2007). Elintarvikehygienia: Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit.

 

Arola, P., & Pentikäinen, V. (2019). Kukoistava kasvatus: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja (E.-K. Kuusniemi, kuvit.). BEEhappy Publishing.

 

 • Kirjojen painosmerkintä merkitään näkyviin vain silloin, kun se on jokin muu kuin ensimmäinen.
 • Jos kuvittaja tai kuvien ottaja on eri kuin kirjan tekijä(t), lisätään kuvittaja tai kuvaaja lähdeluettelomerkintään

 

Tekstiviitteessä

Aalto (2021, s. 129) toteaa

 

Abrahamson ja Langston (2019/2020, s. 135) toteavat, että 

 

Säävälän (2021, s. 29) mukaan 

 

Heikkilä-Halttusen (2015, s. 198-199) mukaan

 

(Hanska ym., 2020, s. 56)

 

(Kempas & Tegelberg, 2021, s. 40–41) 

 

Svinhuvudin (2016, s. 120) mukaan 

 

(Korkeala, 2007, s. 71)

 

Arolan ja Pentikäisen (2019, s. 40) mukaan

 

Äänikirjat

Lähdeluettelossa

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Kirjan nimi: Alanimeke (lukija: lukijan etunimen alkukirjain. Sukunimi). [Äänikirja]. Julkaisija/Kustantaja. (Alkuperäinen teos julkaistu julkaisuvuosi) 

 • Lähdeluettelomerkintään lisätään tiedot alkuperäisestä teoksesta, jos äänikirjan julkaisija ei ole sama kuin alkuperäisen teoksen.
 • Celian julkaisemissa vain lukemisesteisille tarkoitetuissa äänikirjoissa merkitään julkaisijaksi Celia. Celian kirjoihin ei merkitä lukijaa (koneääni).
   
Kankkunen, P., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2018). Tutkimus hoitotieteessä. [Äänikirja]. Celia. (Alkuperäinen teos julkaistu 2009)

 

Saarijärvi, H., Puustinen, P., & Nissinen, J. (2020). Strategiana asiakaskokemus: Miksi, mitä, miten? (lukija: J. Nissinen). [Äänikirja]Docendo. (Alkuperäinen teos julkaistu 2020)

 

Tekstiviitteessä 

Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2018/2009) toteavat

 

(Saarijärvi ym., 2020/2020)

 

Saavutettavuusseloste