Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Verkkolähteet

Verkkolähteisiin ja muihin lähdetyyppeihin viitataan samojen käytäntöjen mukaisesti kuin painettuihin lähteisiin. Tekstissä olevassa viitteessä viitataan siis siihen sanaan, jonka mukaan lähde löytyy lähdeluettelosta. Viitteeseen merkitään tekijätiedot, julkaisuvuosi ja sivut, esimerkiksi

(Lahtinen, 2016, s. 55–56).


Jos tekijätietoa ei ole, viittaus aloitetaan yhteisötekijällä (esimerkiksi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai Luonnonvarakeskus). 

Blogeihin, uutisiin ym. lähteisiin, joilla on tarkka julkaisupäivämäärä, merkitään tekstiviitteeseen vain vuosiluku. Esimerkiksi alla olevan lähteen julkaisupäivämäärä on 10.11.2021

Johdon merkitys on erityisen tärkeä viestinnässä (Lievonen, 2021). 

 

Jos lähteessä ei ole julkaisuaikaa tai päivämäärää, merkitään tekstiviitteeseen kirjoittaja tai julkaisija ja lyhenne i.a. (ilman aikaa), esimerkiksi

(Virtanen, i.a.)

 

Jos viitataan samoille verkkosivuille, lähteet erotellaan toisistaan pienaakkosin julkaisupäivämäärän yhteydessä, esimerkiksi

(Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-a, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-b)

 

Verkko-osoitteita ei merkitä tekstiviitteisiin, vaan ne ilmoitetaan vasta lähdeluettelossa.

Saavutettavuusseloste