Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Sarjajulkaisut

  • Sarjajulkaisut ovat yleensä julkisorganisaatioiden, kuten ministeriöiden, tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen tuottamia julkaisuja.
  • Sarjan nimi on mainittu teoksen kansilehdessä tai nimiösivulla.
  • Sarjan nimessä voi olla esimerkiksi joku seuraavista sanoista: tutkimus, raportti, selvitys, julkaisuja, julkaisusarja.
  • Sarjajulkaisu voi olla myös artikkeleista koottu toimitettu teos, jolloin noudatetaan Artikkeli toimitetussa teoksessa -ohjetta.

Painettu sarjajulkaisu

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). Kustantaja/julkaisija. 

tai jos julkaisulla ei ole kirjoittajaa

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). 

 

Arnkil, T. E. (2020). Kunnioittava ja toivoa herättävä kohtaaminen: Ennakointidialogin vetäjien käsikirja (Opas 46). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Hesso, J. (2015). Hyvä liiketoimintasuunnitelma (2. p.) (Tietoisku). Kauppakamari.  

 

Jumppanen, A., & Riukulehto, S. (2015). Puskasta Framille: Viisikymmentä vuotta tekniikan koulutusta Seinäjoella (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 112). Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

ITHACA-hankeryhmä. (2011). Ihmisoikeuksien ja terveydenhoidon arviointi mielenterveys- ja päihdelaitoksissa sekä -asumispalveluissa: ITHACA-työkalu (Raportti 20/2011). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

 

Tekstiviitteessä

(Arnkil, 2020, s. 23–24)

 

Hesson (2015, s. 10) mukaan

 

(Jumppanen & Riukulehto, 2015, s. 45)

 

ITHACA-hankeryhmän (2011, s. 40) mukaan

 

Sähköinen sarjajulkaisu

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). Julkaisija/Kustantaja. DOI/URN/URL

tai

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). DOI/URN/URL

  • Jos yhteisötekijän nimellä on virallinen lyhenne, sen voi merkitä sulkuihin. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.
  • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista merkitään ilman tietokannan nimeä.
  • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta.
  • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Rajaniemi, M. (2008). Suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus ja politiikkahaasteet vuoteen 2025: Asiantuntijanäkemyksiä maitosektorin kehityksestä (MTT:n Selvityksiä 162, Talous). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-531-0

 

Kuhmonen, T., & Kuhmonen, I. (2019). Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat (Tutu ejulkaisuja 7/2019). Tulevaisuuden tutkimuskeskus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-531-0

 

Vuokko, A., Keränen, H., Sainio, M., Jokela, P., Tulenheimo-Eklund, E., Juvonen-Posti, P., &  Reijula, K. (2021). Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä: Työterveyshuollon näkökulma (Tietoa työstä). Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619563

 

Mäkelä, H.(toim.). (2020). Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus (RIL 126-2020). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

 

Opetushallitus (OPH). (2019). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Määräykset ja ohjeet 2018: 3a). https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

 

Harvinaiset sairaudet -työryhmä. (2019). Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019–2023 (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:49). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4094-9

 

Kannisto, H., Asikainen, I., Puro, V., Ansio, H., Koskela, I., Valtonen, T., Paajanen, T., & Toivio, P. (2022). Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä (Tietoa työstä). Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-035-5

 

Lehtonen, A., Aro, L., Haakana, M., Haikarainen, S., Heikkinen, J., Huuskonen, S., Härkönen, K., Hökkä, H., Kekkonen, H., Koskela, T., Lehtonen, H., Luoranen, J., Mutanen, A., Nieminen, M., Ollila, P., Palosuo, T., Pohjanmies, T., Repo, A., Rikkonen, P., ...  & Mäkipää, R. (2021). Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2021). Luonnonvarakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-275-9

 

  • Jos julkaisulla on vähemmän kuin 20 kirjoittajaa, kaikkien nimet mainitaan. Jos kirjoittajia on enemmän kuin 20, mainitaan 19 ensimmäistä, sen jälkeen kolme pistettä ja viimeinen tekijä.

 

Tekstiviitteessä

Rajaniemen (2008, s. 22) mukaan

 

Kuhmosen ja Kuhmosen (2019, s. 24) mukaan

 

(Vuokko ym., 2021, s. 35) 

 

(Harvinaiset sairaudet -työryhmä, 2019, s. 28)

 

(Mäkelä, 2020, s. 106–107)

 

(Opetushallitus (OPH), 2020, s. 45) 
(OPH, 2020, s. 46)

 

Kannisto ym. (2022, s. 34) painottavat 

 

(Lehtonen ym., 2021, s. 38) 

 

 

 

Saavutettavuusseloste