Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Sarjajulkaisut

 • Sarjajulkaisut ovat yleensä julkisorganisaatioiden, kuten ministeriöiden, tutkimuslaitosten tai korkeakoulujen tuottamia julkaisuja.
 • Sarjan nimi on mainittu teoksen kansilehdessä tai nimiösivulla.
 • Sarjan nimessä voi olla esimerkiksi joku seuraavista sanoista: tutkimus, raportti, selvitys, julkaisuja, julkaisusarja.
 • Sarjajulkaisu voi olla myös artikkeleista koottu toimitettu teos, jolloin noudatetaan Artikkeli toimitetussa teoksessa -ohjetta.

Painettu sarjajulkaisu

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). Kustantaja/julkaisija. 

tai jos julkaisulla ei ole kirjoittajaa

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). 

 

Arnkil, T. E. (2020). Kunnioittava ja toivoa herättävä kohtaaminen: Ennakointidialogin vetäjien käsikirja (Opas 46). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Hesso, J. (2015). Hyvä liiketoimintasuunnitelma (2. p.) (Tietoisku). Kauppakamari.  

 

Jumppanen, A., & Riukulehto, S. (2015). Puskasta Framille: Viisikymmentä vuotta tekniikan koulutusta Seinäjoella (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 112). Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

 

ITHACA-hankeryhmä. (2011). Ihmisoikeuksien ja terveydenhoidon arviointi mielenterveys- ja päihdelaitoksissa sekä -asumispalveluissa: ITHACA-työkalu (Raportti 20/2011). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

 

Tekstiviitteessä

(Arnkil, 2020, s. 23–24)

 

Hesson (2015, s. 10) mukaan

 

(Jumppanen & Riukulehto, 2015, s. 45)

 

ITHACA-hankeryhmän (2011, s. 40) mukaan

 

Sähköinen sarjajulkaisu

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). Julkaisija/Kustantaja. DOI/URN/URL

tai

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Julkaisun nimi: Alanimeke (painos) (Sarjan nimi sarjan numero). DOI/URN/URL

 • Jos yhteisötekijän nimellä on virallinen lyhenne, sen voi merkitä sulkuihin. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.
 • Kaikki kirjautumisen vaativat lähteet eri tietokannoista ja e-aineistopalveluista merkitään ilman tietokannan nimeä.
 • DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Rajaniemi, M. (2008). Suomalaisen maidontuotannon tulevaisuus ja politiikkahaasteet vuoteen 2025: Asiantuntijanäkemyksiä maitosektorin kehityksestä (MTT:n Selvityksiä 162, Talous). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-531-0

 

Kuhmonen, T., & Kuhmonen, I. (2019). Suomen kotieläintuotannon tulevaisuuskuvat (Tutu ejulkaisuja 7/2019). Tulevaisuuden tutkimuskeskus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-531-0

 

Vuokko, A., Keränen, H., Sainio, M., Jokela, P., Tulenheimo-Eklund, E., Juvonen-Posti, P., &  Reijula, K. (2021). Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä: Työterveyshuollon näkökulma (Tietoa työstä). Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619563

 

Opetushallitus (OPH). (2019). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 (Määräykset ja ohjeet 2018: 3a). https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

 

Harvinaiset sairaudet -työryhmä. (2019). Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019–2023 (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:49). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4094-9

 

Kannisto, H., Asikainen, I., Puro, V., Ansio, H., Koskela, I., Valtonen, T., Paajanen, T., & Toivio, P. (2022). Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä (Tietoa työstä). Työterveyslaitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-035-5

 

Lehtonen, A., Aro, L., Haakana, M., Haikarainen, S., Heikkinen, J., Huuskonen, S., Härkönen, K., Hökkä, H., Kekkonen, H., Koskela, T., Lehtonen, H., Luoranen, J., Mutanen, A., Nieminen, M., Ollila, P., Palosuo, T., Pohjanmies, T., Repo, A., Rikkonen, P., ...  & Mäkipää, R. (2021). Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet: Arvio päästövähennysmahdollisuuksista (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2021). Luonnonvarakeskus. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-275-9
 • Jos julkaisulla on vähemmän kuin 20 kirjoittajaa, kaikkien nimet mainitaan. Jos kirjoittajia on enemmän kuin 20, mainitaan 19 ensimmäistä, sen jälkeen kolme pistettä ja viimeinen tekijä.
   
Koivupuisto, M., Punkari, H., & Råtts, S. (2022). Ota haltuun strategia, henkilöstöjohtamisen prosessi ja digitaaliset työvälineet (Pienten yritysten ketterät strategiat). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091459040
 • Hankkeen nimen voi merkitä sarjan nimi -kohtaan, ellei hankkeen nimi ole osa otsikkoa.

 

Tekstiviitteessä

Rajaniemen (2008, s. 22) mukaan

 

Kuhmosen ja Kuhmosen (2019, s. 24) mukaan

 

(Vuokko ym., 2021, s. 35) 

 

(Harvinaiset sairaudet -työryhmä, 2019, s. 28)

 

(Opetushallitus (OPH), 2020, s. 45) 
(OPH, 2020, s. 46)

 

Kannisto ym. (2022, s. 34) painottavat 

 

(Lehtonen ym., 2021, s. 38) 

 

(Koivupuisto ym., 2022, s. 7)

 

 

 

Saavutettavuusseloste