Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Lähteiden arviointi ja lähdekritiikki

Lähteiden käyttö vaatii arvioivaa ja vertailevaa otetta. Lähteiden käytössä tarvitaan hyvää tiedon arviointikykyä, jonka oppiminen onkin yksi keskeisistä oppimistavoitteista ja yksi ammatillisen kasvun osa-alueista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka luotettavaa, kattavaa ja oleellista jokin tieto on ja miten sitä voi omassa työssä soveltaa. On varsin vaikeaa yksiselitteisesti määritellä, millainen on hyvä ja luotettava lähde. Lähteen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

  • kirjoittajan tunnettuus ja tuotannon laajuus
  • lähdeluettelon laadukkuus
  • tiedon taustayhteisö (julkinen organisaatio, yritys, yhdistys jne.) 
  • julkaisijan tunnettuus ja maine
  • haastateltavan asiantuntemus ja kokemus
  • lähteen ajantasaisuus ja tuoreus (huom. kuitenkin klassikot)
  • objektiivisuus (esimerkiksi ideologiset sitoumukset, kaupalliset intressit)
  • tiedon alkuperäisyys (vrt. sekundaariset eli toissijaiset tiedonlähteet).

Kun käytetään verkosta vapaasti löytyviä lähteitä, lähdekritiikin merkitys ja edellä mainittujen seikkojen arvioiminen korostuu entisestään. Esimerkiksi Wikipediaa ei pidetä luotettavana lähteenä.

Saavutettavuusseloste