Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Tekijäkeskeinen viittaaminen

Tekijäkeskeistä viittaamista käytetään silloin, kun lähteestä tuodaan esille tekijän tulkintaa tai subjektiivista kantaa. Viittaaminen tehdään ns. referointiverbejä käyttäen, esimerkiksi kirjoittaa, esittää, väittää, toteaa, painottaa tai korostaa tai mukaan-sanan avulla. Tekstiviite sijoitetaan välittömästi henkilötekijän jälkeen.

Koivula (2008, s. 123) korostaa konfliktien ennaltaehkäisemisen merkitystä.

 

Koivulan (2008, s. 123) mukaan hyvä toimintatapa on, että…

 

Jos lähteellä ei ole henkilötekijää eli kirjoittajaa, viitataan yhteisötekijään (esimerkiksi organisaatio, järjestö, kunta, yritys, työryhmä): 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN, 2018, s. 21) mukaan

 

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, 2019, s. 56) tutkimuksessa

 

(THL, 2019, s. 76)

 

Käytä yhteisötekijä-alkuisissa viittauksissa harkiten tekijäkeskeistä viittaustapaa, suosi asiakeskeistä viittaamista.

Saavutettavuusseloste