Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Verkkojulkaisut

  • Verkkojulkaisut ovat sivumäärältään suppeita verkossa olevia dokumentteja, esimerkiksi esitteitä, oppaita tai muita lyhyitä tiedostoja. Ne voivat olla esimerkiksi Word-, Pdf- tai Issuu-muotoisia.
     

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Verkkojulkaisun nimi tai otsikko: Alanimeke (sarjan nimi sarjan numero).  Julkaisija. DOI/URN/URL

tai

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio, järjestö tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Verkkojulkaisun nimi tai otsikko: Alanimeke (sarjan nimi sarjan numero).  DOI/URN/URL

  • Jos kirjoittajaa ei ole, tekstiviite aloitetaan yhteisötekijällä (organisaatio, järjestö, kunta, yritys tms.). Jos viite aloitetaan yhteisötekijällä, sitä ei enää toisteta julkaisijan kohdassa.
  • Jos yhteisötekijä (julkaisija) käyttää nimensä lyhennettä, voidaan sitä käyttää virallisen nimen sijaan ensimmäisen viittauksen jälkeen. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.
  • Jos julkaisuaikaa ei ole näkyvissä, ilmoitetaan lyhenne i.a. (ilman aikaa).
  • Lähdeluettelomerkinnän loppuun lisätään verkkojulkaisun tunniste/osoite. Käytä aina pysyvää osoitetta (DOI tai URN) URL-osoitteen sijaan. DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. 
  • APA7 ohjeistaa lyhentämään pitkät verkko-osoitteet. Tätä ei ole otettu käyttöön SeAMKissa. 
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 

 

Nieminen, K., & Yli-Viitala, P. (2021). Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102094246

Sairaanhoitajaliitto. (2013). Hyvän työpaikan kriteerit. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/10/HYVAN_TYOPAIKAN_KRITEERIT_3_12_13.pdf

Suomen Kirjastoseura, & Suomen tieteellinen kirjastoseura. (i.a.) Kirjastotyön eettiset periaatteet; Etiska principer för biblioteksarbet; Ethical principles of library work. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/faife/publications/misc/code-of-ethics-fi.pdf

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (22.03.2021). Eteisvärinä (Käypä hoito -suositus). https://www.kaypahoito.fi/hoi50036

 

Tekstiviitteessä

(Nieminen & Yli-Viitala, 2021, s. 7–10) 

Sairaanhoitajaliitto (2013) on ottanut kantaa

(Suomen kirjastoseura & Suomen tieteellinen kirjastoseura, i.a.)

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021) 

 

Saavutettavuusseloste