Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Henkilökohtaiset tiedonannot ja organisaation sisäiset tietolähteet

Henkilökohtaiset tiedonannot

Henkilökohtaisia tiedonantoja ovat esimerkiksi:

  • sähköpostit
  • tekstiviestit
  • chat-keskustelut
  • puhelinkeskustelut
  • muistiot
  • kirjeet

Tekstiviitteeseen asiakeskeisenä viittauksena 

(E. Varamäki, henkilökohtainen tiedonanto, 10.3.2021)

 

tai tekijäkeskeisenä viittauksena

M. Meikäläisen (henkilökohtainen tiedonanto, 12.2.2021) mukaan

 

Henkilökohtaista tiedonantoa ei merkitä lähdeluetteloon.

 

Organisaation sisäiset tietolähteet

Organisaatioiden, esimerkiksi yritysten, virastojen ja yhdistysten sisäisiä tietolähteitä ovat esimerkiksi Intran kautta saatavissa olevat sisäiset ohjeet, raportit ja muut verkkolähteet. 

Tekstiviitteessä

Siemensin (sisäinen tietolähde, 13.12.2021) strategian mukaan

 

(Siemens, sisäinen tietolähde, 13.12.2021) 

 

  • Tarkista aina julkaisemattomien asiakirjojen tekijöiltä tai haltijoilta, onko niissä oleva tieto mahdollisesti luottamuksellista tai salassa pidettävää ja toimi sen mukaisesti.
  • Sisäisen tietolähteen mahdollisimman täsmällinen avaaminen tekstissä on tärkeää, jotta lukijalle selviää minkä tyyppisestä lähteestä on kyse.
  • Sisäiset tietolähteet merkitään lähdeluetteloon lähdetyypin mukaan.

.

Saavutettavuusseloste