Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Lähteet

(Huom! Mallipohjassa lähdeluettelo 2. rivistä alkaen sisennettynä, tällä verkkosivulla ei ole teknisesti mahdollista)

 

LÄHTEET

American Psychological Association. (i.a.) APA style. https://apastyle.apa.org

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7. p.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Art University Copyright Advice. (5.1.2012.). Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu. https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=55353517

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (15. uud. p.). Tammi.

Iisa, K., Oittinen, H., & Piehl, A. (2012). Kielenhuollon käsikirja (7. laaj. ja päiv. p.). Yrityskirjat.

IPR University Center. (i.a.). Operight. http://www.operight.fi/

Kansalliskirjasto. (i.a.). Tieteellisten kirjastojen tilastotietokanta. https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

Karjalainen, L., & Karjalainen, J. (2009). Tilastojen graafinen esittäminen. Pii-kirjat.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2012). Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen (2. p.). SanomaPro. 

Leino, P. (2006). Pilkulleen! Opas välimerkkien käyttöön. Otava.

Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen (3. uud. ja täyd. laitos). Art House. 

Suomen virtuaalikielikeskus. (2006). Kirjoittajan ABC-korttihttp://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/

Tilastokeskus. (28.5.2010). Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain. http://www.stat.fi/til/ati/2010/01/ati_2010_01_2010-05-28_tau_001_fi.html

Toikkanen, T. (25.1.2012). Opettajan tekijänoikeus. http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

Weir, R. O. (2012). Managing electronic resources: A LITA guide. American Library Assciation. 

 

Saavutettavuusseloste