Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Viittaus koskee saman tekijän useampia julkaisuja

Eri vuosina ilmestyneet julkaisut

Kun viitataan saman tekijän useaan eri julkaisuun, julkaisut laitetaan aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan pilkulla eroteltuna:

Tomperin (2021, 2022, 2023) mukaan

 

(Tomperi, 2021, 2022, 2023)

 

Jos viittaat tiettyyn sivunumeroon, erota viitteet puolipisteellä:

Tomperin (2021, s. 34; 2022, s. 76; 2023, s. 20) mukaan

 

(Tomperi, 2021, s. 34; 2022, s. 76; 2023, s. 20) 

 

Myös lähdeluettelossa julkaisut laitetaan vanhimmasta uusimpaan:

Tomperi, S. (2021). Taloushallinto: Toiminnan kannattavuus (14. uud. p.). Edita.
Tomperi, S. (2022). Käytännön kirjanpito (30. uud. p.). Edita.
Tomperi, S. (2023). Taloushallinto: Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset (20. uud. p.). Edita.

 

Jos julkaisulla ei ole julkaisuaikaa, laitetaan se ensimmäiseksi:

(Seinäjoen kaupunki, i.a., 2017, 2020)

 

Samana vuonna ilmestyneet julkaisut

Kun viitataan saman tekijän useaan eri julkaisuun ja julkaisut ovat ilmestyneet samana vuonna, ne järjestetään otsikkonsa/nimensä mukaisesti aakkosjärjestykseen ja lisätään vuosilukuihin pienaakkoset a, b, c jne.:

Haasio (2020a, 2020b, 2020c) on käsitellyt…

 

(Haasio, 2020a, 2020b, 2020c)

 

Jos viittaat tiettyyn sivunumeroon, erota viitteet puolipisteellä:

Haasio (2020a, s. 107; 2020b, s. 32;  2020c, s. 49–50) on käsitellyt…

 

(Haasio, 2020a, s. 107; 2020b, s. 32; 2020c, s. 49–50 )

 

Myös lähdeluettelossa samana vuonna ilmestyneet julkaisut laitetaan aakkosjärjestykseen ja vuosilukuun lisätään pienaakkonen:

Haasio, A. (2020a). Löydä! Avain.
Haasio, A. (4.3.2020b). Mihin katosi historia, mihin hävisi yleissivistys? Kaleva, 32.
Haasio, A. (2020c). Verkkokeskusteluiden historiaa tutkimassa. Informaatiotutkimus, 39(1), 4650. https://doi.org/10.23978/inf.88770

 

Samana ja eri vuosina ilmestyneet saman tekijän julkaisut

Jos viitataan saman tekijän useaan eri julkaisuun, jotka ovat ilmestyneet eri vuosina, ilmoitetaan vanhin ensimmäisenä ja samana vuonna ilmestyneet aakkosjärjestyksessä nimensä/otsikkonsa mukaan pienaakkosella erotettuna:

Viitalan (2014, s. 90; 2020a, s. 34; 2020b, s. 67) mukaan keskeistä on huomata...

 

(Viitala, 2014, s. 90; 2020a, s. 34; 2020b, s. 67)

 

Järvinen (2022a, s. 189; 2022b; 2022c, s. 203–204; 2023) toteaa

 

(Järvinen 2022a, s. 189; 2022b; 2022c, s. 203–204; 2023) 

 

Myös lähdeluettelossa julkaisut laitetaan aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan. Samana vuonna ilmestyneet julkaisut järjestetään otsikkonsa/nimensä mukaisesti aakkosjärjestykseen pienaakkosella erotettuna.

Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen: Strateginen kilpailutekijä (4. p.). Edita.
Viitala, R. (2020a). Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Viitala, R. (2020b). Johtamisen kohteena muutos. Teoksessa A. Hakonen, R. Viitala, & L.  Kääntä (toim.) Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen (s. 25–29). (Vaasan yliopiston raportteja). Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-902-0

 

Järvinen, P. (2022a). Digiajan tietosuoja: Turvaa henkilötietosi, torju identiteettivarkaudet, suojaudu urkinnalta. Tammi.
Järvinen, P. (13.6.2022b). Internet oli vain yksi monista vaihtoehdoista – muistatko nämä hävinneet kilpailijat? Mikrobitti
Järvinen, P. (2022c). Yrityksen tietoturvaopas. Kauppakamari.
Järvinen, P. (1.1.2023). ”Internet vuonna 2023”: Tällaiseksi se kuviteltiin vuonna 2008. Mikrobitti.


Jos julkaisulla ei ole julkaisuaikaa, pienaakkonen lisätään tavumerkin kanssa:

(Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-a, i.a.-b, 2019)

Saavutettavuusseloste