Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Verkkosivut

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi tai päivitysaika tai i.a.). Verkkosivun nimi tai otsikko: Alaotsikko. Julkaisija/Kustantaja. DOI/URN/URL

tai jos lähteellä ei ole kirjoittajaa

Yhteisötekijä (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi tai päivitysaika tai i.a.). Verkkosivun nimi tai otsikko: Alaotsikko. DOI/URN/URL

 • Jos kirjoittajaa ei ole, tekstiviite aloitetaan yhteisötekijällä (organisaatio, järjestö, kunta, yritys tms.). Jos viite aloitetaan yhteisötekijällä, sitä ei enää toisteta julkaisijan kohdassa.
 • Jos yhteisötekijä (julkaisija) käyttää nimensä lyhennettä, voidaan sitä käyttää virallisen nimen sijaan ensimmäisen viittauksen jälkeen. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.
 • Jos julkaisuaikaa ei ole näkyvissä, ilmoitetaan lyhenne i.a. (ilman aikaa).
 • Jos verkkosivusto on useasti päivittyvä, lisätään lähdeluettelomerkintään Haettu-päivämäärä. Tällaisia ovat esimerkiksi uutissivut, hakuteokset sekä yritysten ja tuotteiden verkkosivut. Jos olet epävarma Haettu päivämäärän käytöstä, lisää se.
 • Lähdeluettelomerkinnän loppuun lisätään verkkolähteen tunniste/osoite. Käytä aina pysyvää osoitetta (DOI tai URN) URL-osoitteen sijaan. DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. 
 • APA7 ohjeistaa lyhentämään pitkät verkko-osoitteet. Tätä ei ole otettu käyttöön SeAMKissa. 
 • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 
   
Miettinen, M. (6.5.2020). Palliatiivinen hoito kuntoon Suomessa – riittävätkö suositukset? Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/-/maija-miettinen-palliatiivinen-hoito-kuntoon-suomessa-riittavatko-suositukset

 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus). (i.a.). Yhdyssana vai ei? Ohje lyhyestihttp://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/112

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-a). Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta SeAMKissa. https://www.seamk.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/avoin-tki-toiminta/

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-b). Oppimis- ja tutkimusympäristöt. https://www.seamk.fi/seamk-info/kampus/oppimis-ja-tutkimusymparistot/

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (5.5.2015). Sosiaalipalveluiden järjestäminenhttps://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelujen-jarjestaminen

 

Helsingin yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, & Turun yliopistollinen keskussairaala. (i.a.). Astmahttps://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/tavallisimmat-lasten-sairaudet

 

Tarnanen, K., Puustjärvi, A., Tuunainen, A., Käypä hoito -työryhmä, Berggren, K., & Koivunen, M. (11.4.2019). ADHD – varhaisella tuella arki toimivaksi (Käyvän hoidon potilasversiot). https://www.kaypahoito.fi/khp00071 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (9.3.2021). Tilannekatsaus koronaviruksesta. Haettu 15.3.2021, https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

 

Nepton. (15.9.2021). Päivittyvä tilasto etätyön ja kokonaistyön määrästä koronakriisin aikana. Haettu 11.10.2021, https://nepton.fi/2021/09/etatyo-tilastot-koronakriisin-aikana/

 

 • Kaksi viimeistä verkkosivua ovat esimerkkejä usein päivittyvistä verkkosivuista, siksi niiden merkinnässä on käytetty haettu päivämäärää. 

 

VWR International. (i.a.). PCA contact triple wrap. https://si.vwr.com/store/product/826421/contact-plates-for-surface-and-air-control-irradiated linkkipolku: Documentation; Product specification; spec_VWRC140774ZI

 

 • Jos verkkosivun osoite ei muutu, vaikka tarkasteltava sivu muuttuisikin, merkitään linkkipolku näkyviin.

 

Tekstiviitteessä

Miettisen (2020) mukaan

 

(Kotimaisten kielten keskus (Kotus), i.a.)
(Kotus, i.a.)

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK, i.a.-a) ohjeistaa

 

(Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-b)
(SeAMK, i.a.-b)

 

(Helsingin yliopistollinen sairaala ym., i.a.)

 

(Tarnanen ym., 2019)

 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2015; 2021)

 

(THL, 2021)

 

(Nepton, 2021; THL, 2015)

 

(WWR International, i.a.) 

 

Saavutettavuusseloste