Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Artikkelit (ammattilehden, sanomalehden, tiedelehden ja muiden aikakauslehtien sekä kokousjulkaisun artikkelit)

Painetun ammattilehden tai tieteellisen lehden artikkeli

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Artikkelin nimi: Alanimeke. Lehden nimi, volyymin eli vuosikerran numero(julkaisun numero), alkamissivu–päättymissivu.

 • Kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa otsikoissa ja lehden nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Ahonen, H. (2017). Todellinen vaihtoehto vai erikoisuuden tavoittelua. Tekniikan maailma, 65(15), 2241.

 

Huovinen, T., Repo, J., Skanzt, H., Walker, S., & Asunta, P. (2021). Esteetön rakentaminen on kaunista ja käytännöllistä. Liikunta ja tiede, 58(1), 5961. 

 

Manderoos, S. (2021). Ketteryys: Olennainen osa suoritus- ja toimintakykyä. Fysioterapia, 68(7), 2025. 

 

Thompson, N. (2002). Social movements, social justice and social work. The british journal of social work, 32(6), 711­–722.

 

Sarvikivi, E., & Huttunen, P. (2021). Miten ja miksi mikrobilääkekulutusta seurataan? Seurantatyökalut varmistamaan mikrobilääkkeiden järkevää käyttöä. Duodecim: Lääketieteellinen aikakauskirja, 137(17), 1731–1733. 

 

Järvinen, L. (2021). Biovaaka tukee koulun ja ruokapalvelun yhteistyötä ruokahävikin vähentämiseksi. Ammattikeittiöosaaja, (4), 23–24.

 

 • Lehdellä ei ole vuosikertanumerointia.
Muilu, J. (2.9.2023). Nyt otetaan koneesta mittaa. Helsingin Sanomat, (kuukausiliite 9), 24 – 31. 

 

 • Lehdellä ei ole vuosikertanumerointia.
 • Lehti käyttää myös juoksevaa numerointia, mutta esimerkissä käytetään tunnetumpaa kuukausinumerointitapaa.

 

Tekstiviitteessä 

(Ahonen, 2017, s. 25)

 

Huovisen ym. (2021, s. 61–62) mukaan

 

(Manderoos, 2021, s. 24)

 

Thompson (2002, s. 711) kuvaa

 

Sarvikiven ja Huttusen (2021, s. 17321733) mukaan

 

Järvinen (2021, s. 24) painottaa

 

(Muilu, 2023, s. 27)

 

Painetun sanomalehden artikkeli

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Päivämäärä). Artikkelin nimi: Alanimeke. Lehden nimi, alkamissivu–päättymissivu.

Ekroos, A.-L. (2.1.2021). Aalto-aie etenee: Seinäjoen Aalto-keskus mukana 13 kohteen listalla maailmanperinnön aieluetteloon. Ilkka-Pohjalainen, 20. 

 

Marimekon tulos yli tuplaantui. (20.8.2021). Aamulehti, A22

 

 • Vain siinä tapauksessa, jos artikkelilla ei ole kirjoittajaa, lähdeluettelomerkintä aloitetaan artikkelin otsikolla.

 

Tekstiviitteessä

(Ekroos, 2021, s. 20)

 

(Marimekon tulos yli tuplaantui, 2021, s. A22)


Sähköinen artikkeli, jolla pysyvä DOI- tai URN-osoite

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Artikkeli nimi: Alanimeke. Lehden nimi, volyymin eli vuosikerran numero(julkaisun numero), alkamissivu–päättymissivuDOI/URN

 • kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa otsikoissa ja lehden nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Linkitys tehdään pysyvään osoitteeseen (esim. DOI, URN, Handle, PURL), jos sellainen on ilmoitettu. DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. Jos et löydä DOI-osoitetta, voit yrittää hakea sen Crossref-palvelulla. Linkit aktivoidaan.
 • Artikkelin tiivistelmää voidaan käyttää lähteenä vain siinä tapauksessa, jos artikkelia ei ole saatavana kokotekstinä. Lähdeluettelomerkintä tehdään kuten viitattaisiin kokotekstiartikkeliin. Merkintään ei siis lisätä tiivistelmä-sanaa.
Krutova, O., Ervasti, J., Virtanen, M., Peutere, L., Härmä, M., & Ropponen, A. (2023). Work unit level personnel working hours and the patients' length of in-hospital stay-An administrative data approach. PLOS digital health, 2(5), artikkeli e0000265. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000265

 

Vilar, M. J., Hovinen, M., Simojoki, H., & Rajala-Schultz, P. J. (2018). Short communication: Drying-off practices and use of dairy therapy in finnish dairy herds. Journal of dairy science, 101(8), 74877493. https://doi.org/10.3168/jds.2018-14742

 

Wrede, S., Tiilikainen, M., & Vartiainen, P. (2020). Moninaistuva väestö ja ikääntyminen. Gerontologia, 34(4), 354358. https://doi.org/10.23989/gerontologia.99603

 

Ince, M. (17.9.2020). Digitalisaatio uudistaa taloushallintoa. Dialogihttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091169324

 

Lappalainen, H., Mustanoja, L., & O’Dell, M. (2019). Miten ja milloin yksilön kieli muuttuu? Helsinkiläisidiolektien muutos ja muutoksen tutkimuksen menetelmät. Virittäjä, 123(4). https://doi.org/10.23982/vir.67808

 

Sutinen, U. M., & Närvänen, E. (painossa). Constructing the food waste issue on social media: A discursive social marketing approach. Journal of marketing managementhttps://doi.org/10.1080/0267257X.2021.1966077

 

Davies, L. E., Spiers, G. F., Kingston, A., Todd, A., & Hanratty, B. (2024). The Co-Occurrence of Polypharmacy and Unmet Needs for Social Care in Older People: A Systematic Review. Health & Social Care in the Community, (2024), artikkeli 9849110,  1–8. https://doi.org/10.1155/2024/9849110

 

 • Joissakin lehdissä on näkyvissä artikkelinumero tai artikkelin id-numero, joka korvaa lehden numerotiedon. 

Zicari, R. V., Ahmed, S., Amann, J., Braun, S. A., Brodersen, J., Bruneault, F., Brusseau, J., Campano, E., Coffee, M., Dengel, A., Düdder, B., Gallucci, A., Gilbert, T. K., Gottfrois, P., Goffi, E., Haase, C. B.,Hagendorff, T., Hickman, E., Hildt, E., . . .  Wurth, R. (2021). Co-design of a trustworthy AI System in healthcare: Deep learning based skin lesion classifier. Frontiers in human dynamics, 3, artikkeli 688152. https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.688152

 

 • Jos artikkelilla on 20 kirjoittajaa tai vähemmän, kaikkien nimet mainitaan. Jos kirjoittajia on enemmän kuin 20, mainitaan 19 ensimmäistä, sen jälkeen kolme pistettä ja viimeinen tekijä.

 

Tekstiviitteessä

(Krutova ym., 2023, e0000265) 

 

Vilar ym. (2018, s. 7490–7491) kuvaavat

 

Wreden ym. (2020, s. 357) mukaan

 

(Ince, 2020) 

 

(Lappalainen ym., 2019, s. 562) 

 

Sutisen ja Närväsen (painossa) mukaan

 

(Davies, 2024, s. 5)

 

(Zicari ym., 2021)

 

Sähköinen artikkeli tietokannan kautta

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Artikkelin nimi: Alanimeke. Lehden nimi, volyymin eli vuosikerran numero(julkaisun numero), alkamissivu–päättymissivu. DOI/URN

 • Vaikka artikkeli on saatavissa sähköisesti kirjautumalla SeAMKin tunnuksilla kirjaston hankkimien tietokantojen tai muiden palvelujen kautta, linkkiä, tietokannan tai e-lehtikokoelman nimeä (esimerkiksi ABI/Inform Collection, Ebsco, Alma Talent Ammattilaismediat, ePress.fi) ei ilmoiteta lähdeviitteessä, merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
 • Linkitys tehdään pysyvään osoitteeseen (esimerkiksi DOI, URN), jos sellainen on ilmoitettu. DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. Jos et löydä DOI-osoitetta, voit yrittää hakea sen Crossref-palvelulla. Linkit aktivoidaan. 
 • kansainvälisten lehtien ja julkaisujen useammasta sanasta muodostuvissa otsikoissa ja lehden nimissä vain ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Saariaho, A. (2021). Kivun kroonistumisen kryptinen kokonaisuus. Yleislääkäri, 36(2), 20–23. 

 

Kiviranta, T. (6.5.2022). Tilojen kannattavuus pysyy entisellään. Maaseudun tulevaisuus, 106(53), 6. 

 

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, S.-M., Pietilä, A. M., Jääskeläinen, P., & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: Eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede, 25(4), 291301. https://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1614408

 

Hänninen, L. (4.2.2022). Kommunikointi on iso osa maatilan työntekijöiden hyvinvointia. Agrimedia.

 

Liimatainen, M., & Lilja, J. (18.2.2021). Asuntotuotanto tarvitsee viksuja kannustimia - ei lisää sääntelyä. Kauppalehti, B16. 

 

Lähteenmäki, P. (13.5.2022). Latauspisteiden hankinta haastaa taloyhtiöt. Talouselämä, (18), 8–9.

 

Simonen, J., Törrönen, J., Tigerstedt, C., Scheffels, J., Moan, I. S., & Karlsson, N. (2019). Do teenagers' and parents' alcohol-related views meet? Analysing focus group data from Finland and Norway. Drugs : Education, prevention & policy, 26(1), 88–96. https://doi.org/10.1080/09687637.2017.1337725

 

 • On huomioitava, että lehden julkaisumuoto vaikuttaa merkintätapaan, ks. esimerkki Erkko kohdasta verkkosivujen kautta luettavien lehtien artikkelit.
Schulze, C., Scholer, L., & Skiera, B. (2015). Customizing social media marketing. MIT sloan management review, 56(2), 8.

 

The people's voice. (2021). The economist, 439(9240), 31–32. 

 

Helsinki in film: Finland's capital has been the backdrop for many notable movies. (17.10.2019). The Wall Street journal.

 

Tekstiviitteessä

Saariahon (2021, s. 21–22) mukaan

 

(Kiviranta, 2022, s. 6)

 

Kangasniemi ym. (2013,  s. 297) toteavat

 

Hännisen (2022) mukaan

 

(Liimatainen & Lilja, 2021, s. B16)

 

(Lähteenmäki, 2022, s. 9) 

 

Simosen ym. (2019, s. 93) mukaan

 

(Schulz, 2015, s. 8) 

 

(People voice's, 2021, s. 32)

 

(Helsinki in film, 2019)

 

Sähköinen artikkeli kokousjulkaisussa

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Artikkelin nimi: Alanimeke. Kokousjulkaisun nimi, volyymin eli vuosikerran numero(julkaisun numero), alkamissivu–päättymissivu. DOI/URN/URL

 • Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Coombs, C. E. O., Holman, W. B., van de Ven, R. J., Friend, M. A., & Hopkins, D. L. (14.–19.8.2016). Effect of chilled storage (up to 8 weeks) on lamb meat quality traits. 62nd international congress of meat science and technology. https://digicomst.ie/wp-content/uploads/2020/05/2016_01_01.pdf

 

Luusua, A., & Ylipulli, J. (20.–25.6.2021). Nordic cities meet artificial intelligence: City officials’ views on artificial intelligence and citizen data in Finland. C&T '21: Proceedings of the 10th international conference on communities & Technologies - wicked problems in the age of Tech, 51–60. https://doi.org/10.1145/3461564.3461571

 

Tekstiviitteessä

(Coombs ym., 2016) 

 

Luusua ja Ylipulli (2021, s. 55) toteavat, että...

 

Verkkosivujen kautta luettavien tutkimuslehtien, ammattilehtien ja sanomalehtien artikkelit 

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi tai päivämäärä). Artikkelin nimi: Alanimeke. Lehden nimi, volyymin eli vuosikerran numero(julkaisun numero), alkamissivu–päättymissivuURL

 • Linkit aktivoidaan.
 • Verkkolähteiden verkko-osoitteita ei lyhennetä. Merkintätapa poikkeaa APA7:n suosituksesta.
Pirttilä, I. T. (2022). Miltä tietokirjallisuuden tulevaisuus näyttää? Kulttuurintutkimus, 39(1), 48–52. https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/113063

 

Merimaa, J. (17.5.2022). Tutkimus vahvistaa, että sosiaalisen median ahmiminen ahdistaa – ja tauko somesta edistää mielenterveyttä: Viikonkin tauko vähentää ahdistusta ja masennusta. Helsingin Sanomathttps://www.hs.fi/tiede/art-2000008804191.html

 

Kalliokoski, E. (2014). Messutrendit suunnittelijoiden silmin. Messut & somistus, 30(1), 11–12. http://www.messuliitto.fi/images/stories/messut_ja_somistus/pdf/messut-somistus-1-2014.pdf

 

Erkko, A. (14.5.2022). Työuupumuksen kokemus toipuu yleensä takaisin työelämään – yksi varoitusmerkki paljastaa, että työpaikka kannattaa vaihtaa uupumisen jälkeen. Talouselämä. https://www.talouselama.fi/uutiset/tyouupumuksen-kokenut-toipuu-yleensa-takaisin-tyoelamaan-yksi-varoitusmerkki-paljastaa-etta-tyopaikkaa-kannattaa-vaihtaa-uupumisen-jalkeen/c1561639-7af5-451b-b0fd-4acb768ded4e

 

Lehtonen, S. (2021). Robotit näkevät enemmän. Automaatioväylä, (Robotiikkatilastot), 8–9. https://automaatiovayla-fi.sites.avoine.com/site/assets/files/1616/robotiikkatilastot_2021_netti.pdf

 

 

Tekstiviitteessä

Pirttilä (2022, s. 50) toteaa

 

Merimaan (2022) mukaan

 

(Kalliokoski, 2014, s. 11–12)

 

(Erkko, 2022) 

 

(Lehtonen, 2022, s. 9)

 

 

Saavutettavuusseloste