Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Haastatteluaineisto

Sekä lyhyet että pitkät repliikit asemoidaan sisennettynä ja riviväli pienennettynä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta. Ei käytetä sitaattimerkkejä eikä kursivointia eli merkitään täysin johdonmukaisesti SuoraLainaus-tyylillä, vaikka olisi lyhyempikin repliikki. Näin haastatteluaineisto erottuu selvästi muusta aineistosta. Suositellaan lainauksien sitomista leipätekstiin sisällöllisesti, jotta repliikit eivät jäisi irralliseksi eikä asiayhteys täysin lukijan pääteltäväksi. Aineistonäytteet voi tarvittaessa koodata kirjaimen ja numeron yhdistelmällä (esimerkiksi H1, H2).

Kyllä se asiakaspalvelu ja se myynti vaikuttaa, kuinka asiakkaat palvellaan, sieltä se lähtee se ajatus miltä yritys näyttää markkinoilla. Joten todella paljon tähän voi itse henkilökunta vaikuttaa millaisessa asemassa yritys on. (H13) 

 

Sanojen pois jättäminen lainatusta jaksosta osoitetaan yleensä kahdella ajatusviivalla, jotka erotetaan toisistaan välilyönnillä. Ajatusviivoja seuraava piste kirjoitetaan kiinni viivoihin.

Tosi tärkeetä on antaa palautetta, oli se hyvää tai huonoa, mutta pitää vaan muistaa antaa sitä. – –  Toivottavasti ihminen pystyy ottaa palautteen vastaan ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. (H3) 

 

Jos tekstin keskellä lainataan haastatteluaineistosta suoraan, se merkitään lainausmerkein.

Haastatteluaineistoja ei lisätä lähdeluetteloon. 

 

Saavutettavuusseloste