Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Haastatteluaineisto

Sekä lyhyet että pitkät repliikit asemoidaan sisennettynä ja riviväli pienennettynä. Tämä poikkeaa APA7:n suosituksesta. Ei käytetä sitaattimerkkejä eikä kursivointia eli merkitään täysin johdonmukaisesti SuoraLainaus-tyylillä, vaikka olisi lyhyempikin repliikki. Näin haastatteluaineisto erottuu selvästi muusta aineistosta. Suositellaan lainauksien sitomista leipätekstiin sisällöllisesti, jotta repliikit eivät jäisi irralliseksi eikä asiayhteys täysin lukijan pääteltäväksi. Aineistonäytteet voi tarvittaessa koodata kirjaimen ja numeron yhdistelmällä (esimerkiksi H1, H2).

Kyllä se asiakaspalvelu ja se myynti vaikuttaa, kuinka asiakkaat palvellaan, sieltä se lähtee se ajatus miltä yritys näyttää markkinoilla. Joten todella paljon tähän voi itse henkilökunta vaikuttaa millaisessa asemassa yritys on. (H13) 

 

Jos tekstin keskellä lainataan haastatteluaineistosta suoraan, se merkitään lainausmerkein.

Haastatteluaineistoja ei lisätä lähdeluetteloon. 

Saavutettavuusseloste