Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Julkaisulla ei ole henkilötekijää

Jos sivulla ei ole henkilötekijää eli kirjoittajaa, viitataan yhteisötekijään (esimerkiksi organisaatio, järjestö, kunta, yritys, työryhmä). Yhteisötekijällä alkavat viittaukset suositellaan tekemään asiakeskeisenä. Jos viite aloitetaan yhteisötekijällä, sitä ei enää toisteta julkaisijan kohdassa

(Sairaanhoitajaliitto, 2021) 

 

Jos yhteisötekijän nimi toistuu usein, voidaan käyttää nimen lyhennettä. Ensimmäiseen viittaukseen tulee organisaation virallinen nimi ja lyhenne, seuraaviin viittauksiin vain lyhenne. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.

(Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), 2022, s. 45) 

 

(MMM, 2022, s. 48)

 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019, s. 56)

 

(THL, 2019, s. 63)

 

 (Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), 2018, s. 19).

 

(VRN, 2018, s. 21)

 

Yhteisötekijän nimessä olevia yhtiö- tai yhdistysmuotoon liittyviä lyhenteitä ei käytetä.

 

Ellei yhteisötekijää tunnisteta, viitataan lähteen nimeen/otsikkoon. 

(Sianlihan kotimaan markkinahinta, i.a.)

Saavutettavuusseloste