Siirry pääsisältöön
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Väitöskirjat ja muut opinnäytetyöt (AMK-opinnäytetyöt, pro gradu -työt, diplomityöt)

Sähköinen väitöskirja

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan nimi: Alanimeke (Sarjan nimi sarjan numero) [väitöskirja, yliopiston nimi]. Julkaisuarkisto tai julkaisija. DOI/URN/URL

  • URN-osoite merkitään muodossa http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää URN-osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta.
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan.
Joensuu-Salo, S. (2020). Entrepreneurial intention, behavior and entrepreneurship education: A longitudinal approach (Acta Wasaensia 450) [väitöskirja, Vaasan yliopisto]. Osuva. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-927-3

 

Tekstiviitteessä

Joensuu-Salon (2020, s. 5657) mukaan

 

Painettu väitöskirja

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan nimi: Alanimeke (Sarjan nimi sarjan numero) [väitöskirja]. Yliopiston nimi.

Alho, L. (2017). Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluissa (Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in health sciences 404) [väitöskirja]. Itä-Suomen yliopisto.

 

Tekstiviitteessä

Alhon (2017, s. 78) mukaan

 

 

 

Sähköinen AMK-opinnäytetyö, ylempi AMK-opinnäytetyö, pro gradu -työ, diplomityö

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Opinnäytetyön nimi: Alanimeke [opinnäytetyön taso, yliopiston/korkeakoulun nimi]. (Sarjan nimi sarjan numero). Julkaisuarkisto tai julkaisija. URN/URL

  • URN-osoite merkitään muodossa http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää URN-osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 
Hautamäki, R. (2020). Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa [AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003233795

 

Kontiainen, S. (2016). Mitä, miksi ja miten? Kirjastoammattilaisten lukutottumuksista [AMK-opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604053894

 

Martiskainen, M. (2022). Hoitohenkilökunnan henkinen jaksaminen korona-aikana [ylempi AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205026830  

 

Kaulio, A. (2021). Värien aikaansaamat tunteet ja niiden vaikutukset ostoaikomukseen verkkokaupassa [pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto]. JYX. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202102081450

 

Leino, A. (2021). ERP-järjestelmän käyttöönotto tuotantoympäristössä [diplomityö, Tampereen yliopisto]. Trepo. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202109097028

 

Tekstiviitteessä

Hautamäen (2020, s. 30–31) mukaan

 

(Kontiainen, 2016, s. 23) 

 

Martiskaisen (2022, s. 28) mukaan

 

(Kaulio, 2021, s. 45)

 

Leinon (2021, s. 56) mukaan

 

Painettu AMK-opinnäytetyö, pro gradu -työ, diplomityö

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Opinnäytetyön nimi: Alanimeke [julkaisematon pro gradu -työ/julkaisematon AMK-opinnäytetyö]. Yliopiston/Korkeakoulun nimi. 

 

Rosnell, S. (1998). Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömyyden vaihtoehdot? Arviointi yhteiskunnallisista kustannus-hyötysuhteista sekä menoista ja tuloista [julkaisematon pro gradu -työ]. Vaasan yliopisto. 

 

Savioja, M., & Yli-Sikkilä, T. (2001). Sosiaalinen tuki: Kirjallisuuskatsaus [julkaisematon AMK-opinnäytetyö]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

 

Lahdensuo, M. (2019). ERF-standardien vaikutukset konesalirakentamiseen Suomessa [julkaisematon diplomityö]. Vaasan yliopisto.

 

Tekstiviitteessä

Rosnellin (1998, s. 40) mukaan

 

(Savioja & Yli-Sikkilä, 2001, s. 18–19)

 

 (Lahdensuo, 2019, s. 55)

Saavutettavuusseloste