Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Väitöskirjat ja opinnäytetyöt

Sähköinen väitöskirja

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan nimi: Alanimeke (Sarjan nimi sarjan numero) [Väitöskirja, yliopiston nimi]. Julkaisuarkisto tai julkaisija. DOI/URN/URL

  • URN-osoite merkitään muodossa http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää URN-osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta.
  • Verkko-osoitteita ei aktivoida.
Joensuu-Salo, S. (2020). Entrepreneurial intention, behavior and entrepreneurship education: A longitudinal approach (Acta Wasaensia 450) [Väitöskirja, Vaasan yliopisto]. Osuva. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-927-3

 

Tekstiviitteessä

Joensuu-Salon (2020, s. 5657) mukaan

 

Painettu väitöskirja

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan nimi: Alanimeke (Sarjan nimi sarjan numero) [Väitöskirja]. Yliopiston nimi.

Alho, L. (2017). Asiakkaiden alkoholinkäytön varhainen puheeksiotto terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluissa (Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in health sciences 404) [Väitöskirja]. Itä-Suomen yliopisto.

 

Tekstiviitteessä

Alhon (2017, s. 78) mukaan

 

 

 

Sähköinen AMK-opinnäytetyö, Pro gradu -työ

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Opinnäytetyön nimi: Alanimeke [Opinnäytetyön taso, yliopiston/korkeakoulun nimi]. (Sarjan nimi sarjan numero). Julkaisuarkisto tai julkaisija. URN/URL

  • URN-osoite merkitään muodossa http://urn.fi/xxxxx. Jos lähteellä ei ole pysyvää URN-osoitetta, käytetään lähteen URL-osoitetta
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 
Hautamäki, R. (2020). Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa [AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003233795

 

Kontiainen, S. (2016). Mitä, miksi ja miten? Kirjastoammattilaisten lukutottumuksista. [AMK-opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu]. Theseus. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604053894

 

Kaulio, A. (2021). Värien aikaansaamat tunteet ja niiden vaikutukset ostoaikomukseen verkkokaupassa [Pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto]. JYX. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74008 

 

Tekstiviitteessä

Hautamäen (2020, s. 30–31) mukaan

 

Kontiainen (2016, s. 23) toteaa

 

(Kaulio, 2021, s. 45)

 

Painettu AMK-opinnäytetyö, Pro gradu -työ

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisuvuosi). Opinnäytetyön nimi: Alanimeke [julkaisematon Pro gradu -työ/julkaisematon AMK-opinnäytetyö]. Yliopiston/Korkeakoulun nimi. 

 

Rosnell, S. (1998). Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömyyden vaihtoehdot? Arviointi yhteiskunnallisista kustannus-hyötysuhteista sekä menoista ja tuloista [julkaisematon Pro gradu -työ]. Vaasan yliopisto. 

 

Savioja, M., & Yli-Sikkilä, T. (2001). Sosiaalinen tuki: Kirjallisuuskatsaus [julkaisematon AMK-opinnäytetyö]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

 

Tekstiviitteessä

Rosnellin (1998, s. 40) mukaan

 

(Savioja & Yli-Sikkilä, 2001, s. 18–19)

Saavutettavuusseloste