Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Kirjallisten töiden ohje

Verkkosivut ja verkkojulkaisut

  • Jos kirjoittajaa ei ole, tekstiviite aloitetaan yhteisötekijällä (organisaatio, järjestö, kunta, yritys tms.). Jos viite aloitetaan yhteisötekijällä, sitä ei enää toisteta julkaisijan kohdassa.
  • Jos yhteisötekijä (julkaisija) käyttää nimensä lyhennettä, voidaan sitä käyttää virallisen nimen sijaan ensimmäisen viittauksen jälkeen. Käytä apuna Kotimaisten kielten keskuksen ohjetta Valtionhallinnon nimistä ja lyhenteiden kirjoitusasusta.
  • Jos julkaisuaikaa ei ole näkyvissä, ilmoitetaan lyhenne i.a. (ilman aikaa).
  • Jos verkkosivusto on useasti päivittyvä, lisätään lähdeluettelomerkintään Haettu-päivämäärä. Tällaisia ovat esimerkiksi uutissivut, hakuteokset sekä yritysten ja tuotteiden verkkosivut. Jos olet epävarma Haettu päivämäärän käytöstä, lisää se.
  • Lähdeluettelomerkinnän loppuun lisätään verkkolähteen tunniste/osoite. Käytä aina pysyvää osoitetta (DOI tai URN) URL-osoitteen sijaan. DOI-osoite merkitään muodossa https://doi.org/10xxxxx ja URN-osoite http://urn.fi/xxxxx. 
  • APA7 ohjeistaa lyhentämään pitkät verkko-osoitteet. Tätä ei ole otettu käyttöön SeAMKissa. 
  • Verkko-osoitteet aktivoidaan. 

Verkkosivut

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi tai päivitysaika tai i.a.). Verkkosivun nimi tai otsikko: Alaotsikko. Julkaisija/Kustantaja. DOI/URN/URL

tai jos lähteellä ei ole kirjoittajaa

Yhteisötekijä (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi tai päivitysaika tai i.a.). Verkkosivun nimi tai otsikko: Alaotsikko. DOI/URN/URL

 

Miettinen, M. (6.5.2020). Palliatiivinen hoito kuntoon Suomessa – riittävätkö suositukset? Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/-/maija-miettinen-palliatiivinen-hoito-kuntoon-suomessa-riittavatko-suositukset

 

Kotimaisten kielten keskus. (i.a.). Yhdyssana vai ei? Ohje lyhyestihttp://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/112

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-a). Avoin ja vastuullinen TKI-toiminta SeAMKissa. https://www.seamk.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/avoin-tki-toiminta/

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-b). Oppimis- ja tutkimusympäristöt. https://www.seamk.fi/seamk-info/kampus/oppimis-ja-tutkimusymparistot/

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (5.5.2015). Sosiaalipalveluiden järjestäminen. https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelujen-jarjestaminen

 

Helsingin yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, & Turun yliopistollinen keskussairaala. (i.a.). Astma. https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/tavallisimmat-lasten-sairaudet

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). (9.3.2021). Tilannekatsaus koronaviruksesta. Haettu 15.3.2021, https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

 

Nepton. (15.9.2021). Päivittyvä tilasto etätyön ja kokonaistyön määrästä koronakriisin aikana. Haettu 11.10.2021, https://nepton.fi/2021/09/etatyo-tilastot-koronakriisin-aikana/ 

 

  • Kaksi viimeistä verkkosivua ovat esimerkkejä usein päivittyvistä verkkosivuista, siksi niiden merkinnässä on käytetty haettu päivämäärää. 

 

Tekstiviitteessä

Miettisen (2020) mukaan

 

(Kotimaisten kielten keskus, i.a.)

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK, i.a.-a) ohjeistaa

 

(Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), i.a.-b)

 

(Helsingin yliopistollinen sairaala ym., i.a.)

 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2015; 2021)

 

SeAMK (i.a.-b) ohjeistaa

 

(SeAMK, i.a.-a)

 

(Nepton, 2021; THL, 2015)

 

 

Verkkojulkaisut

Lähdeluettelossa

Kirjoittajan sukunimi, Etunimen alkukirjain tai alkukirjaimet. (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Verkkojulkaisun nimi tai otsikko: Alanimeke (sarjan nimi sarjan numero).  Julkaisija. DOI/URN/URL

tai

Yhteisötekijän (yritys, organisaatio, järjestö tms.) nimi (mahdollinen nimen lyhenne). (Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi). Verkkojulkaisun nimi tai otsikko: Alanimeke (sarjan nimi sarjan numero).  DOI/URN/URL

Nieminen, K., & Yli-Viitala, P. (2021). Opas ruokahävikin vähentämiseen ammattikeittiöissä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102094246

 

 

Suomen Kirjastoseura, & Suomen tieteellinen kirjastoseura. (i.a.) Kirjastotyön eettiset periaatteet; Etiska principer för biblioteksarbet; Ethical principles of library work. https://fsbf.fi/Site/Data/2913/Files/etiskaprinciper.pdf

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. (2018). Terveyttä ruoasta: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 (5. korj. p.). https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (22.03.2021). Eteisvärinä (Käypä hoito -suositus). https://www.kaypahoito.fi/hoi50036

 

Tekstiviitteessä

Niemisen ja Yli-Viitalan (2021, s. 7–10) selvityksessä 

 

Sairaanhoitajaliitto (2013) on ottanut kantaa

 

(Suomen kirjastoseura & Suomen tieteellinen kirjastoseura, i.a.)

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2018, s. 21) painottaa

 

Suomalainen lääkäriseura Duodecim (2021) toteaa

 

 

 

Saavutettavuusseloste