Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Tiedonhankinta

 • Hyödynnä hankesuunnitelman tekemisessä monipuolisesti erilaisia tiedonhakupalveluita.
   
 • SeAMKin opettajan ja tutkijan tiedonhakuopaasta löydät kootusti
  tietoa erilaisista tiedonlähteistä.
   
 • E-kirjastosta löydät kaikki kirjaston tarjoamat e-aineistot. Ne ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta käytettävissä myös SeAMK-tunnuksillasi SeAMKin verkon ulkopuolella.
   
 • Voit tarvittaessa varata tiedonhaun ohjausajan informaatikoltaOhjausta on saatavissa maksutta noin  tunnin ajan. Laajoista tiedonhakutoimeksiannoista veloitetaan sopimuksen mukaan.   Ota yhteyttä!

Avoimen verkon aineistojen etsiminen

Tieteen avoimuuden vaatimusten myötä avoimien julkaisujen määrä verkossa on lisääntynyt. Silti suuri osa tutkimusartikkeleista on edelleen  maksullisissa tietokannoissa. Kirjasto on hankkinut käyttöoikeuksia useisiin tietokantoihin, mutta kustannussyistä tietokantavalikoima ei ole kaiken kattava.

Tutkimusartikkeleita voi etsiä monin eri tavoin. Seuraava linkki vie artikkeliin, jossa kerrotaan, millaisia vaihtoehtoisia väyliä artikkeleiden hankkimiseksi on olemassa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903233677.

Jäljempänä tällä sivulla on lisäksi linkkejä erilaisiin avoimen verkon aineistoja sisältäviin palveluihin. Tyypillisiä avoimien aineistojen hakupaikkoja ovat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, joihin on tallennettu sekä opinnäytetöitä että henkilökunnan julkaisuja. Henkilökunnan julkaisuihin sisältyvät myös ns. rinnakkaistallenteet eli julkaisut, jotka on julkaistu esimerkiksi tieteellisessä lehdessä ja sen lisäksi tallennettu kustantajan luvalla avoimeen julkaisuarkistoon.

Hakukoneita ja työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

Aoe.fi

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit löytää ja tallentaa avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, kaiken ikäiset oppijat kuin kaikki oppimisesta kiinnostuneet. Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

Avoimia tutkimuslehtiä

Journal.fi

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.    

 • PLOS One
   
 • Open Access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
 • Tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun.    
 • Perii kirjoittajamaksuja.

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja - henkilökunnan julkaisuja ja opinnäytetöitä

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Kansainvälisiä opinnäytetöiden julkaisuarkistoja

Opinnäytteitä ja väitöskirjoja ympäri maailmaa vapaasti verkossa. Mukana myös suomalaisia.

Saavutettavuusseloste