Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Oppaan sisältö ja tavoite

 • Tämän oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista SeAMKissa.
 • Opas täydentää SeAMKin TKI-toimintaohjeita.
 • Opas kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka.
 • Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että SeAMKissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman avoimesti saatavissa.
   

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana

 • Olet tietoinen SeAMKin avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä,  miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin huomioon myös julkaisukanavan laadun.
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kehittäminen

 • SeAMKin koordinoimassa hankkeessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi (2018 - 2021) kehittettiin avoimuuden kulttuuria ja avoimia toimintatapoja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI), TKI-toimintaan integroidussa oppimisessa sekä työelämäyhteistyössä.
 • Avoin TKIO -verkosto on ammattikorkeakoulujen avoimen TKI:n ja oppimisen verkosto, joka tukee ammattikorkeakoulujen siirtymistä kohti avoimempaa toimintakulttuuria. Verkosto järjestää avoimia aamukahveja ja webinaareja. Verkoston uutiskirje välittää tietoa ajankohtaisista asioista.  Liity verkostoon lähettämällä postia osoitteseen: avointkio-toimisto@lists.metropolia.fi


Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja eurooppalaisena päämääränä

 • Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan. SeAMK on sitoutunut kehittämään avoimia toimintamalleja julistuksen mukaisesti.
 • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.

Saavutettavuusseloste