Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Oppaan sisältö ja tavoite

 • Tämän oppaan tavoitteena on tukea ja ohjata avoimen TKI-toiminnan toteuttamista SeAMKissa.
 • Opas täydentää SeAMKin TKI-toimintaohjeita.
 • Opas kattaa TKI-hankkeen koko elinkaaren hankkeen suunnitteluvaiheesta tulosten liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen saakka.
 • Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että SeAMKissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Tavoitteen saavuttamiseksi TKI-toiminnan menetelmien, aineistojen, tuotosten ja tulosten tulee olla mahdollisimman avoimesti saatavissa.
   

Avoimen TKI-toiminnan toteuttajana

 • Olet tietoinen SeAMKin avoimen TKI-toiminnan ohjeista ja toimintatavoista.
 • Kiinnität hankkeen rahoitusta hakiessasi huomiota rahoittajan avoimuutta koskeviin vaatimuksiin.
 • Kun hanke saa rahoituksen, teet suunnitelman siitä,  miten hankkeen aineistoja tallennetaan ja jaetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen sekä sovit yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeessa kerättyjen aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksista.
 • Huolehdit hankkeessa kerätyn aineiston systeemaattisesta tallentamisesta niin, että se on löydettävissä ja myöhemminkin hyödynnettävissä.
 • Viestit hankkeesta monipuolisesti suosien avoimia julkaisukanavia ottaen kuitenkin myös julkaisukanavan laadun.
 • Osallistut, osallistat ja verkostoidut.
 • Saat työllesi näkyvyyttä ja meritoidut, kun muut viittaavat  julkaisuihisi ja jakamaasi dataan.


Avoimuus SeAMKissa

Avoin tiede ja tutkimus kansallisena ja kansainvälisenä päämääränä

 • Suomalaisen tiedeyhteisön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 luo avoimuuden kehittämiselle yhteisen suunnan.
 • Avoin tiede on myös EU:n innovaatiopolitiikan keskeinen päämäärä.
 • Euroopan komission  ja Science Europen julkaisema “Plan S” on asettanut tavoitteeksi, että vuodesta 2020 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen pitää olla lähtökohtaisesti julkaistu luotettavissa avoimissa tiedejulkaisuissa tai julkaisualustoilla.
 • UNESCO:n avoimen tieteen suositus sisältää seuraavat osa-alueet: 1) avoin tutkimustieto, 2) avoimen tieteen infrastruktuurit, 3) avoin vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja 4) avoin vuoropuhelu muiden tietojärjestelmien kanssa.

Saavutettavuusseloste