Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Hankkeen valmistelu

Hankkeen valmistelun lähtökohdat avoimuuden näkökulmasta

 

 • Avoimen TKI-hankkeen onnistumiselle luodaan perusta jo silloin, kun hanketta valmistellaan.
 • Aineistonhallintasuunnitelma on väline, joka auttaa ottamaan huomioon monipuolisesti hankkeen hyvään hallintaan ja aineistojen käsittelyyn liittyvät asiat sekä ne tekijät, jotka vaikuttavat hankkeen tulosten ja tuotosten avoimuuteen.
 • Alusta alkaen tulee kiinnittää huomiota siihen, mihin sopimukset, lait ja hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka velvoittavat. 
 • Monet rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana rahoitushakemusta.
 • SeAMK edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekemistä viimeistään siinä vaiheessa kun hanke saa rahoituksen. Suunnitelma tehdään DMPTuuli-työkalulla. Se käsitellään hankkeen aloituskokouksessa ja tallennetaan Repoon.
   

Hyvän aineistonhallinnan seurauksena

 • Tutkija löytää omat aineistonsa ja julkaisunsa ja ne ovat myös muiden löydettävissä
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja millaisia julkaisuja on kirjoitettu
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • Toistettavuus mahdollistuu -> luotettavuus, läpinäkyvyys lisääntyy
 • Uudellenkäyttö mahdollistuu, jolloin myös päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                                
 • Pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • Rahoittajan on helpompi seurata resurssien käyttöä ja kohdentaa niitä
 • Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. on syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle - See more at: http://avointiede.fi/mita-tutkimusaineisto-on#sthash.YeEwfYea.dpuf

Saavutettavuusseloste