Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Dataan viittaaminen

Dataan viitataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin julkaisuihinkin. Dataviittauksilla varmistetaan, että muut löytävät aineiston ja tekijä saa aineistonsa käytöstä meriittiä.

Dataviitteen tärkeimmät osat ovat:

  • Tekijä(t)
  • Nimi – tutkimusaineiston nimi
  • Päiväys – vuosi, jona tutkimusaineisto lisättiin arkistoon
  • Julkaisija / Jakaja
  • Version numero – käytetään tapauksissa, joissa on saatavilla useita versioita
  • Linkki – suositellaan pysyvää digitaalista tunnistetta, esimerkiksi DOI tai URN


Kun aineiston tietoja tallennetaan SeAMKin Aineistot-tietokantaan (Repo), viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan:

  • Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot. Pysyvä linkki (jos sellainen on).

    Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). (2016). Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].


 Dataan viittaaminen julkaisuissa

 

Saavutettavuusseloste