Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli

TKI-prosessin kaikissa vaiheissa voi toimia avoimuutta edistävästi.

 

Seuraava malli kuvaa niitä tekijöitä, joihin prosessin eri vaiheissa tulee avoimuuden toteutumisen näkökulmasta kiinnittää huomiota.


1. Valmistelu: hankkeen koko elinkaaren aineistonhallinnan suunnittelu (DMPTuuli-työkalu), joka  perustuu rahoittajien vaatimuksiin, yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, SeAMKin ohjeisiin sekä hyvään tieteelliseen käytäntöön ja lainsäädäntöön.

2. Toteutus: aineistonhallinnan toimenpiteet hankkeen aikana kuten aineistonkeruu, aineiston järjestäminen, tallentaminen ja julkaiseminen, analysointi, tietoturva ja tietosuoja.

3. Tulosten hallinta: toimenpiteet hankkeen päätyttyä kuten aineistojen säilyttäminen, meta- eli kuvailutietojen tallentaminen, aineiston löytyvyyden varmistaminen sekä mahdollisen uudelleenkäytön mahdollistaminen (FAIR-periaatteet).

4. Tulosten avaaminen ja julkaiseminen: tutkimusaineiston (datan) avaaminen, tunnisteellisen aineiston käsittely (anonymisointi, pseudonymisointi), dataan viittaaminen, avoin julkaiseminen, lisensointi ja pysyvät tunnisteet.

5. Avoimesta TKI:sta liiketoimintaa: hanketulosten liiketoiminnallisen potentiaalin hyödyntäminen.

Lähde: Päällysaho, S. & Latvanen, J.
Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. @SeAMK 8.3.2017

 

Saavutettavuusseloste