Siirry pääsisältöön
Go to home page

Avoin TKI-toiminta: SeAMK-opas

Avoimen TKI-toiminnan ohjeet ja menettelytavat SeAMK:ssa

Hankkeen tulosten avaaminen

Tutkimusaineistojen ja datan avaaminen


SeAMKissa datan ja tutkimusaineiston hallintaa edistetään kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti:

 • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus sekä tähän linjaukseen liittyvät suositukset.
   
 • Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä tekijälleen.
   
 • Avoimuus voi vahvistaa tutkimuksen laadun eri osa-alueita, kuten läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta, toistettavuutta ja todennetta-vuutta sekä sovellettavuutta uusiin käyttötarkoituksiinAvoimuus lisää läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta, toistettavuutta ja todennettavuutta sekä sovellettavuutta uusiin käyttötarkoituksiin.
   
 • Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville viimeistään tutkimuksen päätyttyä.
   
 • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Vähintään aineiston metadatan eli kuvailutiedon tulisi olla avointa.
   
 • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.
   

Julkaisujen avoimuus

SeAMKissa julkaisutoiminnan avoimuutta edistetään kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti.


Avoimet oppimateriaalit

 

Saavutettavuusseloste