Skip to main content
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille: Etusivu

Julkaisutoiminta SeAMKissa

Tästä oppaasta löydät tietoa SeAMKin julkaisutoiminnasta. Julkaisutoiminta kattaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjan sekä kaiken muun henkilökunnan julkaisutoiminnan eri julkaisukanavissa.

Opas sisältää myös avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvän ohjeistuksen. SeAMK on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

 

 

Miksi julkaista?

-  Julkaisutoiminta on osa SeAMKin opetusta sekä TKI-toimintaa.
-  Julkaisutoiminnalla tuodaan esille SeAMKin henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta. 
-  Julkaisutoiminta tukee myös SeAMKin markkinointia, imagon rakentamista ja viestintää.
-  Ansiokkaat julkaisut kertovat laadukkaasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.
-  Julkaisu on meriitti myös tekijälleen.
- Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tuovat  2 prosenttia TKI-toiminnalle tulevasta rahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut.

Mistä resurssit?

SeAMKin julkaisutoiminnasta kirjoitettua

Elenius, L. 2012. Julkaisut - SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan näyteikkuna. [Julkaisuvuosi 2011].  [Verkkolehtiartikkeli]. TKI-SePRO (toukokuu). Saatavana: http://sepro.seamk.fi/index.php?preview=1&topic=35&story=329

Saarikoski, S. 2012. SeAMKilaiset aktivoituneet julkaisijoina - katsaus vuoteen 2012. [Verkkolehtiartikkeli]. SePRO (toukokuu). Saatavana: http://sepro.seamk.fi/index.php?topic=55&story=448

Saarikoski, S. 2015. Ennätysmäärä julkaisuja ja julkaisemisen ennätys - SeAMKin julkaisuvuosi 2014. [Blogikirjoitus]. Seinäjoen korkeakoulukirjasto. Saatavana: https://plarattua.wordpress.com/2015/03/11/ennatysmaara-julkaisuja-ja-julkaisemisen-ennatys-seamkin-julkaisuvuosi-2014/

 

Julkaisutoiminnan tukipalvelut

Sähköposti:
julkaisutuki(at)seamk.fi

 

Silja Saarikoski, informaatikko,
julkaisutoimikunnan sihteeri
- SeAMKin julkaisusarjan koordinointi
p. 040 830 4202
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Minna Karvonen, tietopalvelusihteeri
- julkaisurekisterin ylläpito
p. 040 830 0413

 

Sirkku Uusimäki, palvelupäällikkö
p. 040 830 4253
viestinnän tuki, TKI-uutiskirjeet,
verkkolehti @SeAMK

 

Jaana Latvanen, informaatikko
SeAMK-julkaisujen Theseus-tallennus, verkkoviestintä, avoin tiede ja tutkimus
p. 040 830 4203

Creative Commons -lisenssi
Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille, jonka tekijä on SeAMK Kirjasto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.