Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Löydä avoimet aineistot

 • Tieteen avoimuuden vaatimusten myötä avoimien julkaisujen määrä verkossa on lisääntynyt. Silti suuri osa tutkimusartikkeleista on edelleen  maksullisissa tietokannoissa.
   
 • Kirjasto on hankkinut käyttöoikeuksia useisiin tietokantoihin, mutta kustannussyistä tietokantavalikoima ei ole kaiken kattava. SeAMK Kirjaston hankkimat e-aineistot löytyvät E-kirjastosta.
   
 • Seuraava kuvio ja siihen liittyvä artikkeli kertovat, mitä eri tapoja tutkimusartikkeleiden ja muiden julkaisujen hankkimiseksi on niissä tapauksissa, kun aineistoon ei ole pääsyä kirjaston hankkimien tietokantokantojen kautta. (Päällysaho S. & Latvanen J. 2019.  6+(1) vaihtoehtoista tapaa löytää tutkimusartikkeli.@SeAMK 14.02.2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903233677)

6+1 tapaa löytää tutkimusartikkeli

 • Tyypillisiä avoimien aineistojen hakupaikkoja ovat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, joihin on tallennettu sekä opinnäytetöitä että henkilökunnan julkaisuja. Henkilökunnan julkaisuihin sisältyvät myös ns. rinnakkaistallenteet eli julkaisut, jotka on julkaistu esimerkiksi tieteellisessä lehdessä ja sen lisäksi rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla avoimeen julkaisuarkistoon.
   
 • Yksi suosituimpia artikkeleiden haun välineitä on Google Scholar. Google Scholar löytää artikkeleiden eri versioita. Niiden joukossa voi olla sekä maksullisiin että avoimiin artikkeleihin vieviä linkkejä. Kirjautunut käyttäjä voi  tallentaa hakutuloksia Google Scholarin "Omaa kirjastoon".
   
 • Tutkijoiden yhteisöpalvelut, ResearchGate ja Academia.edu.ovat suosittuja artikkelien jako- ja hakusivustoja. Niiden kautta voi tarvittaessa pyytää artikkelia suoraan kirjoittajalta.

Avoimia tutkimuslehtiä

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.     AMK-lehden logo.

 • PLOS One
   
 • Open Access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
 • Tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun.     PLOS One -lehden logo.
 • Perii kirjoittajamaksuja.

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja - henkilökunnan julkaisuja ja opinnäytetöitä

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Hakukoneita, tietokantoja ja muita työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

 • Google Scholar -haun avulla on mahdollista selvittää, löytyykö maksumuurin takana olevasta artikkelista myös avoimia versioita (all versions).
 • Kun olet kirjautuneena, voit tallentaa hakujen tuloksia "Omaan kirjastoon" klikkaamalla linkin kuvauksessä olevaa tähteä.
 • Lainausmerkkejä klikkaamalla saat valmiita lähdeviittausmalleja.

Saavutettavuusseloste