Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Avoin oppimateriaali

Mitä ovat avoimet oppimateriaalit?

 • Avoimilla oppimateriaaleilla (Open Educational Resources) tarkoitetaan minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä, opetus- ja oppimistarkoitukseen osittain suunniteltuja materiaaleja tai informaatiota, jotka on vapautettu yleiseen käyttöön (Public Domain) tai jaettu avoimella lisenssillä, joka antaa muille kuin tekijälle oikeuden maksuttomaan pääsyyn, uudelleenkäyttöön, uudelleen soveltamiseen, muokkaukseen ja edelleen jakamiseen.

Hanketuloksista avoimiksi oppimateriaaleiksi

 • TKI-toiminnan tuloksia voidaan levittää jalostamalla niitä oppimateriaaleiksi
 • Oppimateriaalien avoin saatavuus edistää TKI-integroitua opetusta ja oppimista, tulosten tunnetuksi tekemistä ja vaikuttavuutta
 • Avoimuus mahdollistaa myös materiaalien muokkauksen ja jatkokehittämisen
 • Myös avoimista oppimateriaaleista voi meritoitua

Avoimien oppimateriaalien julkaiseminen

 • SeAMK suosittelee tallentamaan avoimia oppimateriaaleja kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi). Palveluun voi kirjautua Haka-tunnuksilla.
 • Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä.
 • Avointen oppimateriaalinen kirjastossa materiaalit säilyvät tallessa ja saavat näkyvyyttä.
 • Oppimateriaalien julkaisemisessa tulee kiinnittää huomiota niiden laatuun, tekijänoikeuteen ja saavutettavuuteen.

Avoimien oppimateriaalien lisensiointi

 • Creative Commons -lisenssi on käytetyin avoimuuden lisenssi. Creative Commons -lisensoidut materiaalit antavat käyttäjälle mahdollisuuden ottaa materiaali käyttöönsä, jakaa ja muokata sitä materiaalin lisenssiehtojen puitteissa.
 • Avoimuuden kannalta suositeltavia CC-lisenssejä ovat:
  • CC BY 4.0 Nimeä. Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi.
  •  CC BY-SA 4.0 Nimeä-Jaa samoin. Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu.  Suositeltava oppimateriaaleille.

Avoimien oppimateriaalien kansalliset ja kansainväliset linjaukset ja suositukset

 • UNESCOn suositus: Practical Guidelines on Open Education for Academics (2019)
 • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus: Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025: Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus. Linjauksen tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä
  • korkeakouluissa hyödynnetään ja laaditaan avoimia oppimateriaaleja laajasti.
  • korkeakouluasteen avoimien oppimateriaalien määrä on kasvanut moninkertaiseksi ja laatu on parantunut oppimista paremmin palvelevaksi .
  •   Suomi tunnetaan korkeakouluasteen avoimien oppimateriaalien edelläkävijänä ja edistäjänä.

Saavutettavuusseloste