Skip to main content

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

SeAMKin julkaisukanavat

 • SeAMKin julkaisukanavat palvelevat monipuolisesti erilaisia tutkimus-, hanke- ja asiantuntijaviestinnän julkaisutarpeita.
 • Julkaisemisessa noudatetaan SeAMKin viestinnän ja markkinoinnin ohjeita sekä hankeviestintää  ja SeAMKin julkaisusarjaa koskevaa ohjeistusta.
 • Onnistunut hankeviestintä edellyttää suunnitelmallista viestintää monissa eri kanavissa. Tutustu SeAMKin hankeviestinnän ohjeisiin.

 

SeAMKin julkaisukanavat

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja

 • Julkaisusarjassa julkaistavista julkaisuista päättää julkaisutoimikunta.
 • Julkaisut tallennetaan Theseukseen, josta ne ovat avoimesti saatavissa.
 • Julkaisusarjan ohjeet

 

Seinäjoen ammattikorkorkeakoulun muut julkaisut

 • Muihin julkaisuihin lukeutuvat esimerkiksi sellaiset hankkeiden raportit ja selvitykset, joita ei julkaista varsinaisessa julkaisusarjassa.
 • Myös nämä julkaisut tallennetaan Theseukseen, josta ne ovat avoimesti saatavissa.
 • Julkaisutarpeet kannattaa miettiä hankkeen tai tutkimusprojektin alussa ja niistä kannattaa olla yhteydessä julkaisupalveluihin ajoissa.
 • Yhteyshenkilö: Silja Saarikoski

@SeAMK-verkkolehti

 • @SeAMK-verkkolehden ohjeet
 • Jos haluat varmistaa artikkelisi hyvän löytyvyyden ja hankkia sille pysyvän osoitteen, tallenna artikkelin PDF-versio Justukseen julkaisutietoilmoituksen yhteydessä.

Sosiaalinen media

 • SeAMKilla on useita sosiaalisen median kanavia. SeAMKilaisten on hyvä käyttää sosiaalisen median kanavissa hashtagejä #SeAMK ja #ylpeästiSeAMKilainen.
 • Sosiaalisen median ohjeet

Uutiskirjeet

 • Sähköinen uutiskirje SeAMKin sidosryhmille
 • Intran uutiset
 • Sähköinen uutiskirje SeAMKin henkilökunnalle

Vakiopalstat

 • Yrittävä Lakeus, ilm. 4 krt/v (Etelä-Pohjanmaan yrittäjät)  - SeAMK toimii -palsta