Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Avoimen julkaisemisen keinot

Avoimen julkaisemisen (Open Access, OA) keinoja ovat


Kultainen avoimuus (Gold OA)
 • Julkaisu on välittömästi saatavissa Open Access -lehdessä tai organisaation julkaisusarjassa, esim. @SeAMK-lehdessä tai SeAMKin julkaisusarjassa.
 • Monet tieteelliset OA-lehdet perivät avoimesta julkaisemisesta kirjoittajamaksun (APC-maksu, article processing charge).
 • Kirjoittajamaksut  vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin.
 • OA-lehtiä rahoitetaan myös muulla tavalla kuin perimällä kirjoittajamaksuja. Tällöin on yleensä kyse tieteellisten seurojen, yliopistojen, korkeakoulujen tai muiden akateemisten organisaatioiden julkaisuista, joita rahoittaa julkaisukanavan kehysorganisaatio.
 • Jos rahoittaja vaatii avointa julkaisemista, se myös yleensä hyväksyy julkaisumaksut hankkeen budjettiin. Täten mahdolliset kirjoittajamaksut pitää arvioida jo rahoituksen hakuvaiheessa osana aineistonhallintasuunnitelmaa.
 
Vihreä avoimuus (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
 • Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen.
 • Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Tavallisesti rinnakkaistallennettavaksi hyväksytään viimeinen, vertaisarvioitu käsikirjoitusversio (final draft tai author-accepted version). Harvemmin saa rinnakkaistallentaa kustantajan ilmiasun mukaista versiota.
 • Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.
 • SeAMKin henkilökunnan julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen. Rinnakkaistallennus tehdään kirjastossa. Rinnakkaistallennettava tiedosto toimitetaan kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.
 • SeAMKin henkilökunnan julkaisuja on rinnakkaistallennettu systemaattisesti vuodesta 2016 lähtien.
 • Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.
 • ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esimerkiksi pysyvyyden vaatimusta.


Hybridi avoimuus (Hybrid OA)

 • Hybridijulkaisuksi kutsutaan julkaisukanavaa, joka julkaisee yksittäisiä artikkeleita avoimesti maksua vastaan. Kirjoittaja voi siis ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja.
 • Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana.
 • Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että APC-maksuilla. Tästä syystä julkaisemista hybridijulkaisussa tulisi välttää.

 

Oranssi Open Access logo.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Embargo 
Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6-36 kk. Artikkeli voidaan tallentaa Theseukseen välittömästi, mutta se tulee julkiseksi vasta embargoajan päättymisen jälkeen.

APC (article processing charge)
Kirjoittajamaksu / käsittelymaksu /  julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta (organisaatiolta), kun hän julkaisee artikkelin avoimessa lehdessä tai hybridilehdessä.

Final published version (tai publisher's PDF) 
Julkaisu siinä muodossa ja ilmiasussa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee

Institutional repository (tai Institutional server)
Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus

Final draft = Author’s Accepted Manuscript (AAM) = post-print =  post-review
Vertaisarvioitu viimeinen käsikirjoitusversio, joka korjausten jälkeen lähtee kirjoittajalta kustantajalle.
Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Final draft voi olla Word-dokumentti tai kirjoitettu lehden valmiiseen sivupohjaan (mutta ilman kustantajan ulkoasullista viimeistelyä). Final draftissa kuviot ja taulukot voivat olla erillisinä tiedostoina, jollaisina ne voidaan myös tallentaa Theseukseen. Useimmat kustantajat sallivat final draftin tallentamisen joko embargon kanssa tai ilman.

Pre-print käsikirjoitusversio, jota ei ole kirjoittajan käsikirjoitusversio, ei vielä vertaisarvioitu. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei hyväksy artikkelien vertaisarvioimattomia versioita ltilastoitavaksi open access -julkaisuiksi. Avoimen artikkelin on siis OKM:n linjauksen mukaisesti oltava aina vertaisarvioitu.

 

Saavutettavuusseloste