Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Ilmoita julkaisutietosi

Julkaisutietojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta tiedot saadaan siirrettyä OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Julkaisumäärä on yksi ammattikorkeakoulujen tulosmittari. Julkaisutiedonkeruuseen ilmoitetaan julkaisutyypit A–F ja I. Julkaisujen osuus OKM:n rahoitusmallissa on 2 %. Lisäksi kerroin avoimesti saatavana oleville julkaisuille (A–E) on 1,2.

 

Julkaisutiedon hyväksymisen lähtökohdat

Hyväksyminen julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisupisteen saaminen edellyttää, että

 • julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
 • tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys SeAMKiin
 • julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita)
 • uutuusarvo: ei ole julkaistu aiemmin esim. toisessa muodossa tai eri kielisenä.

 

Julkaisutyypit A–E & I ilmoitetaan JUSTUS-palvelulla

JUSTUS-palvelussa ilmoitetaan

 • tieteelliset julkaisut (A/B/C)
 • ammatilliset julkaisut (D)
 • yleistajuiset julkaisut (E)
 • taiteellinen ja taideteollinen toiminta (F)
 • audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellukset (I)
 1. Kirjaudu JUSTUS-palveluun HAKA-tunnuksilla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla palvelu voi vaatia tunnusten rekisteröimistä Eduuni-ID:ksi. Siinä tapauksessa rekisteröi SeAMKin sähköpostisi.
 2. Valitse ensin julkaisua kuvaavat attribuutit, joiden perusteella julkaisutyyppi määräytyy. Punaisin asteriskein (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 3. Kun olet tallentanut yleiset julkaisutiedot, tallenna myös varsinainen julkaisu PDF-muodossa Theseus-tallennusta (rinnakkaistallennusta) varten.
 4. Huom. SeAMKin julkaisusarjan julkaisut artikkeleineen, @SeAMK-verkkolehden sekä SeAMK Journalin artikkelit tallennetaan kirjaston toimesta.

 

Videot raportoidaan julkaisutiedonkeruussa audiovisuaalisena aineistona (I1-julkaisutyyppi). Vuodesta 2024 lähtien niiden julkaisutiedot ilmoitetaan Justuksen kautta. Julkisutiedonkeruuseen hyväksytään videot, joiden julkaisemisesta on päättänyt toimituskunta tai ulkopuolinen tilaaja. Tieto julkaisun tekijästä/tekijöistä löydyttävä itse julkaisusta tai julkaisualustalta. Tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa. Videon tulee liittyä henkilön tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa. Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.

OKM ei tilastoi videoita, jotka ovat

 • luento- ja webinaaritallenteita
 • yksittäisten kurssien opetusmateriaaleja
 • yksittäisiä opetusmateriaaleja, jotka ovat osa laajempaa kokonaisuutta
 • ohje-/opastusvideoita​.

Myös podcastit kuuluvat julkaisutiedonkeruussa audiovisuaaliseen aineistoon (I1-julkaisutyyppi). Tiedot ilmoitetaan Justuksen kautta. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa. Podcastin tulee liittyä henkilön tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa. Jotta podcastista saa julkaisupisteen, sen tulee lisäksi olla ilmestynyt kanavassa, jolla on toimituskunta, esim. SeAMK Podcast.


Julkaisutyyppi H ilmoitetaan E-lomakkeella

 • H-luokan patentti- ja keksintöilmoitusten julkaisutiedot toimitetaan toistaiseksi E-lomakkeella (vaatii HAKA-kirjautumisen).


Julkaisutietojen käsittely

 • Minna Karvonen tarkistaa julkaisutiedot ennen kuin ne siirtyvät JUSTUS-palvelusta tai E-lomakkeelta eteenpäin.
 • Julkaisutietojen koonti löytyy seuraavasta excelistä: Henkilökunnan julkaisut 2019-2024.
 • JUSTUS-palveluun tallennetut julkaisutiedot siirtyvät Tiedejatutkimus.fi -portaaliin, joista ne ovat haettavissa monin eri hakuehdoin, mm. ammattikorkeakouluittain. Tiedot siirtyvät myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan korkeakoulujen rahoituksessa.

 

Rinnakkaistallennus Theseukseen

 • Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa, että julkaisusi tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.
 • Rinnakkaistallentamiseen vaaditaan artikkelin alkuperäisen kustantajan lupa. Kirjasto huolehtii luvan pyytämisestä.
 • Kun tallennat julkaisusi julkaisutietoilmoituksen yhteydessä Justukseen PDF-tiedostona, se siirtyy sieltä Theseukseen kustantajaluvan tarkistuksen jälkeen. Theseuksen kautta julkaisutiedot siirtyvät myös SeAMK-Finnaan ja kansalliseen Finna.fi:hin. Voit toimittaa artikkeleita kirjastoon rinnakkaistallennettavaksi myös jälkikäteen.
 • Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Kustantaja antaa yleensä luvan vain ns. final draft -tiedoston (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeisen korjatun ja vertaisarvioidun version rinnakkaistallentamiseen, joten säilytä se tallessa.
 • Tallenna myös @SeAMK-lehden artikkeli Justukseen, jos haluat jakaa artikkelia joustavasti ja haluat sille pysyvän osoitteen ja hyvän näkyvyyden.
 • Huolehdi siitä, että sinulla on lupa kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä) verkkotallentamiseen.
 • Jos julkaisulla on SeAMKin ulkopuolisia kirjoittajia, varmista, että kenelläkään ei ole mitään rinnakkaistallentamista vastaan. Suullinen lupa riittää.
   

Tilastointiperiaatteita

 • Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, kirjataan julkaisu jokaiselle heistä, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-julkaisu, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä) tai useammalla kielellä, julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
 • Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneiden artikkeleiden julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan perusteella.
 • Julkaisutyyppejä A–E voi ilmoittaa myös takautuvasti. Julkaisutiedonkeruuseen poimitaan Justuksesta kaksi edeltävää täyttä vuotta.

 

Lisätietoja

Minna KarvonenMinna Karvonen, tietopalvelusihteeri
p. 040 830 0413
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Justus-tallennuspalvelu (julkaisutyypit A–G, I)
E-lomake (julkaisutyyppi H)
Henkilökunnan julkaisut 2019-2024 (Excel)

Julkaisutietojen ilmoittaminen (PowerPoint SeAMK Akatemia 17.5.2024)

 

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja SeAMKin rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu

Saavutettavuusseloste