Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Ilmoita julkaisutietosi

 • Julkaisutietojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta tiedot saadaan siirrettyä OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Julkaisumäärä on yksi ammattikorkeakoulujen tulosmittari. Julkaisutiedonkeruuseen ilmoitetaan julkaisutyypit A - F ja I. Julkaisujen osuus OKM:n rahoitusmallissa on 2 %. Lisäksi kerroin avoimesti saatavana oleville julkaisuille (A - E) on 1,2.

 

Julkaisutiedon hyväksymisen lähtökohdat

 • Hyväksyminen julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisupisteen saaminen edellyttää, että
  • julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
  • tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys SeAMKiin
  • julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita).

 

Julkaisutyypit A - E ilmoitetaan JUSTUS-palvelulla

JUSTUS-palvelussa ilmoitetaan tieteelliset julkaisut, ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut sekä taiteellinen ja taideteollinen toiminta.

 1. Kirjaudu JUSTUS-palveluun HAKA-tunnuksilla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla palvelu voi vaatia tunnusten rekisteröimistä Eduuni-ID:si.
 2. Valitse ensin julkaisutyyppi. Yleisimpiä julkaisutyyppejä ovat:
  • D1 (artikkeli ammattilehdessä), esim. AMK-lehti / UAS journal, Yrittävä lakeus, myös ammatillisen julkaisun määritelmän mukaiset blogit
  • E1 (yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli), esim. @SeAMK-lehti, Ilkka, Epari, suurelle yleisölle suunnatut blogit
 3. Kun olet tallentantanut yleiset julkaisutiedot, tallenna myös varsinainen julkaisu PDF-muodossa Theseus-tallennusta (rinnakkaistallennusta) varten.
 4. JUSTUS-tallennusohje - esimerkkinä yleistajuinen artikkeli
 5. Huom. SeAMKin julkaisusarjan julkaisut artikkeleineen sekä verkkolehti @SeAMKin artikkelit tallennetaan kirjaston toimesta.


Julkaisutyypit H ja I ilmoitetaan E-lomakkeella

 • H-luokan patentti- ja keksintöilmoitusten ja I-luokan audiovisuaalisten ja tietoteknisten julkaisujen (ml. videoiden ja podcastien) julkaisutiedot toimitetaan toistaiseksi E-lomakkeella (vaatii HAKA-kirjautumisen).
 • Videot kuuluvat julkaisutiedonkeruussa I1-luokkaan (audiovisuaaliset aineistot). Julakisutiedonkeruuseen hyväksytään videot, joiden julkaisemisesta on päättänyt toimituskunta tai ulkopuolinen tilaaja. Tieto julkaisun tekijästä/tekijöistä löydyttävä itse julkaisusta tai julkaisualustalta. Tekijä voi olla esimerkiksi toimittaja, käsikirjoittaja tai aineiston tuottanut henkilö. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa. Videon tulee liittyä henkilön tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa. Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.
 • Podcastit kuuluvat julkaisutiedonkeruussa I1-luokkaan (audiovisuaaliset aineistot). Podcastin kuvauksesta tulee ilmetä tekijätiedot rooleineen (esim. käsikirjoitus, äänitys ja editointi) ja affiliaatioineen. Yhteys korkeakouluun oltava todennettavissa. Videon tulee liittyä henkilön tutkimus- tai asiantuntijatyöhön korkeakoulussa. Jotta podcastista saa julkaisupisteen sen tulee lisäksi olla ilmestynyt kanavassa, jolla on toimituskunta, esim. SeAMK Podcast.


Julkaisutietojen käsittely

 • Minna Karvonen tarkistaa julkaisutiedot ennen kuin ne siirtyvät JUSTUS-palvelusta tai E-lomakkeelta eteenpäin.
 • Julkaisutietojen koonti löytyy seuraavasta excelistä: Henkilökunnan julkaisut 2019-2022.
 • JUSTUS-palveluun tallennetut julkaisutiedot siirtyvät Tiedejatutkimus.fi -portaaliin, joista ne ovat haettavissa monin eri hakuehdoin, mm. ammattikorkeakouluittain. Tiedot siirtyvät myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan korkeakoulujen rahoituksessa.

 

Rinnakkaistallennus Theseukseen

 • Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa, että julkaisusi tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.
 • Rinnakkaistallentamiseen vaaditaan artikkelin alkuperäisen kustantajan lupa. Kirjasto huolehtii luvan pyytämisestä.
 • Kun tallennat julkaisusi julkaisutietoilmoituksen yhteydessä Justukseen PDF-tiedostona, se siirtyy sieltä Theseukseen kustantajaluvan tarkistuksen jälkeen.Voit toimittaa artikkeleita kirjastoon rinnakkaistallennettavaksi myös jälkikäteen.
 • Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Kustantaja antaa yleensä luvan vain ns. final draft -tiedoston (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeisen korjatun ja vertaisarvioidun version rinnakakaistallentamiseen, joten säilytä se tallessa.
 • Tallenna myös @SeAMK-lehden artikkeli JUSTUKseen, jos haluat jakaa artikkelia joustavasti ja haluat sille pysyvän osoitteen ja hyvän näkyvyyden.
 • Huolehdi siitä, että sinulla on lupa kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä) verkkotallentamiseen.
 • Jos julkaisulla on SeAMKin ulkopuolisia kirjoittajia, varmista, että kenelläkään ei ole mitään rinnakkaistallentamista vastaan. Suullinen lupa riittää.
   

Tilastointiperiaatteita

 • Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, kirjataan julkaisu jokaiselle heistä, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-julkaisu, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
 • Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneiden artikkeleiden julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan perusteella.
 • Julkaisutyyppejä A-E voi ilmoittaa myös takautuvasti. Julkaisutiedonkeruuseen poimitaan Justuksesta kaksi edeltävää täyttä vuotta.

 

Lisätietoja

Minna KarvonenMinna Karvonen, tietopalvelusihteeri
p. 040 830 0413
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Justus-tallennuspalvelu (julkaisutyypit A-G)
E-lomake (julkaisutyypit H & I, esim. videot)
Henkilökunnan julkaisut 2019-2023 (Excel)
 

 

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja SeAMKin rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu

Saavutettavuusseloste