Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Ilmoita julkaisutietosi JUSTUS-tallennuspalvelun kautta.

 

 1. Kirjaudu JUSTUS-palveluun HAKA-tunnuksilla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla palvelu voi vaatia tunnusten rekisteröimistä Eduuni-ID:si.
 2. Valitse ensin julkaisutyyppi. Yleisimpiä julkaisutyyppejä ovat:
  • D1(artikkeli ammattilehdessä), esim. AMK-lehti / UAS journal, Yrittävä lakeus
  • E1 (yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli), esim. @SeAMK-lehti, Ilkka, Epari
 3. Kun olet tallentantanut yleiset julkaisutiedot, tallenna myös varsinainen julkaisu PDF-muodossa Theseus-tallennusta (rinnakkaistallennusta) varten.
 4. JUSTUS-tallennusohje - esimerkkinä yleistajuinen artikkeli
 5. Huom. SeAMKin julkaisusarjan julkaisutiedot ja SeAMKin kokoomateosten artikkelien tiedot tallennetaan kirjaston toimesta.


H- ja I-julkaisutyypit

 • H-luokan patentti- ja keksintöilmoitusten ja I-luokan audiovisuaalisten ja tietoteknisten julkaisujen (ml. videoiden) julkaisutiedot toimitetaan toistaiseksi E-lomakkeella (vaatii HAKA-kirjautumisen).


Julkaisutietojen käsittely

 • Minna Karvonen tarkistaa julkaisutiedot tarkistetaan ennen kuin ne siirtyvät JUSTUS-palvelusta tai E-lomakkeelta eteenpäin.
 • Julkaisutietojen koonti löytyy seuraavasta excelistä: Henkilökunnan julkaisut 2020.
 • JUSTUS-palveluun tallennetut julkaisutiedot siirtyvät JUULI-julkaisutietoportaaliin ja Tiedejatutkimus.fi-portaaliin, joista ne ovat haettavissa monin eri hakuehdoin, mm. ammattikorkeakouluittain. Tiedot siirtyvät myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan korkeakoulujen rahoituksessa.
   

Julkaisupisteet

 • Julkaisupisteen saaminen edellyttää, että
  • julkaisu pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön
  • tekijällä sekä tutkimus- tai asiantuntijatyöllä on yhteys SeAMKiin
  • julkaisun on oltava yleisesti saatavissa jossain muodossa (ei omakustanteita)
    

Rinnakkaistallennus Theseukseen

 • Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa, että julkaisusi tallennetaan myös ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen.
 • Rinnakkaistallentamiseen vaaditaan artikkelin alkuperäisen kustantajan lupa. Kirjasto huolehtii luvan pyytämisestä.
 • Kun tallennat julkaisusi julkaisutietoilmoituksen yhteydessä Justukseen PDF-tiedostona, se siirtyy sieltä Theseukseen kustantajaluvan tarkistuksen jälkeen.Voit toimittaa artikkeleita kirjastoon rinnakkaistallennettavaksi myös jälkikäteen.
 • Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Kustantaja antaa yleensä luvan vain ns. final draft -tiedoston (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeisen korjatun ja vertaisarvioidun version rinnakakaistallentamiseen, joten säilytä se tallessa.
 • Tallenna myös @SeAMK-lehden artikkeli JUSTUKseen, jos haluat jakaa artikkelia joustavasti ja haluat sille pysyvän osoitteen ja hyvän näkyvyyden.
 • Huolehdi siitä, että sinulla on lupa kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä) verkkotallentamiseen.
 • Jos julkaisulla on SeAMKin ulkopuolisia kirjoittajia, varmista, että kenelläkään ei ole mitään rinnakkaistallentamista vastaan. Suullinen lupa riittää.
   

Tilastointiperiaatteita

 • Jos julkaisun tekijöinä on useita SeAMKin työntekijöitä, kirjataan julkaisu jokaiselle heistä, mutta SeAMKille julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Jos sama artikkeli, kirja tai elektroninen/av-julkaisu, on julkaistu useammalla eri välineellä (esim. paperiversiona sekä sähköisenä versiona netissä), julkaisu tilastoidaan vain kertaalleen.
 • Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.
 • Ammattikorkeakoulujen omissa julkaisusarjoissa ilmestyneiden artikkeleiden julkaisutyyppi määräytyy julkaisukanavan perusteella.

 

Lisätietoja

Minna KarvonenMinna Karvonen, tietopalvelusihteeri
p. 040 830 0413
sähköposti: etunimi.sukunimi@seamk.fi

Justus-tallennuspalvelu (julkaisutyypit A-G)
E-lomake (julkaisutyypit H & I, esim. videot)
Henkilökunnan julkaisut 2020 (excel)
 

 

Rinnakkaistallentamista koskevat päätökset

Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn vuonna 2009 antamaan Open Access –lausumaan ja SeAMKin rehtorin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Sherpa/Romeo- rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palvelu

Saavutettavuusseloste