Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksut (APC-maksu)

 

 • Monet tiedekustantajat perivät tutkimusartikkeleiden avoimesta julkaisemisesta kirjoittajamaksun (APC-maksu, Article Processing Charge). Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On myös joitakin sellaisia Open Access -lehtiä, jotka eivät peri kirjoittajamaksua.
   
 • Ensisijaisena tavoitteena on löytää artikkelille sellainen laadukas avoimen julkaisemisen kanava, joka ei peri kirjoittajamaksuja tai sellainen maksuton julkaisukanava, joka sallii vähintään artikkelin vertaisarvioidun käsikirjoitusversion rinnakkaistallentamisen ilman embargoa eli julkaisuviivettä. Kustantajien rinnakkaistallentamisehtoja voi tarkistaa Sherpa/Romeo -palvelusta.
   
 • Avoimessa julkaisemisessa on suositeltavaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan SeAMK Kirjaston FinElib-konsortion kautta hankkimien lehtipakettien APC-maksuetuja Sagen, Emeraldin ja ACM:n lehdissä seuraavasti:
 • Emerald
 • ACM Digital Library
  • Avoin, maksuton julkaiseminen artikkeleille, jotka on hyväksytty julkaistavaksi 1.7.2022 - 31.12.2024.
  • Katso ACM:n yksityiskohtaiset ohjeet
    
 •  Jos sopivaa maksutonta, välittömän avoimuuden sallivaa julkaisukanavaa ei löydy
 • artikkeli voidaan julkaista sellaisessa julkaisukanavassa, joka sallii artikkelin rinnakkaistallentamisen embargollisena tai
 • artikkelin APC-maksuun voidaan hakea SeAMKin rahoitusta seuraavalla lomakkeella: linkki lomakkeeseen
   
 • Kirjoittajamaksuja maksetaan SeAMKissa vain erittäin perustelluista syistä seuraavien kriteereiden mukaisesti:
  • Artikkelin tulee olla vertaisarvioitu tutkimusartikkeli (OKM:n julkaisutiedonkeruun julkaisutyyppi A).
  • Julkaisukanavan tulee olla vähintään Julkaisufoorumin luokitusjärjestelmän mukaista JUFO 1 -tasoa. Julkaisujen tietoja voi hakea Julkaisufoorumin julkaisukanavien hakupalvelusta.
  • Artikkelin ykköskirjoittajan (corresponding author) organisaation tulee olla SeAMK ja julkaisun tulee kirjautua myös julkaisutiedonkeruussa SeAMKin julkaisuihin.
  • APC-maksua koskeva selvitys tulee tehdä hyvissä ajoin ja maksun maksamisesta tulee olla päätös jo ennen kuin käsikirjoitus lähetetään lehteen.
    
 • Jotkut hankerahoittajat hyväksyvät avoimen julkaisemisen kustannukset hankebudjettiin. Tämä on otettava huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tarkista aina ajantaisaiset tiedot rahoittajien ohjeista.
   
 • SeAMKin maksaman APC-maksun suuruus tulee ilmoittaa Justus-palvelussa julkaisutietoja tallennettaessa kohdassa julkaisumaksu ja artikkelin viimeinen vertaisarvioitu käsikirjoitusversio on liitettävä ilmoitukseen.
   
 • Kysy tarvittaessa apua julkaisutuesta julkaisutuki(at)seamk.fi

Saavutettavuusseloste