Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Tutkijan arviointi

Suomalaisen tiedeyhteisön yhteistyön tuloksena julkaistiin alkuvuodesta 2020 neljä ohjetta ja suositusta tutkimusyhteisön uusiksi arviointikäytännöiksi.

 • Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijan arvioinnin kansallinen suositus
  • Tutkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä suomalaisen korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa, päätyönään tutkimusta tekevää tai tutkimusrahoitusta hakevaa henkilöä.
  • Suositus perustuu viidelle keskeiselle arvioinnin periaatteelle: läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus.
 • Vastuullisen metriikan suositus
  • Suosituksessa määritellään metriikan käytölle selkeitä rajoja ja kuvaillaan hyviä käyttötapoja.
 • Julkaisufoorumin käyttöohje
  • JUFOn perusajatus on suurien bibliografisten aineistojen arviointi eikä sitä suositella yksittäisten tutkijoiden tai artikkeleiden arvioinnin ohjenuoraksi.
 • Tutkijan ansioluettelomalli
  • Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) uusi CV-malli ja tutkijanarvioinnin suositus tukevat toisiaan.

Kansallinen julkaisumetriikkaopas - työkaluja ja ohjeita julkaisujen ja tutkijoiden arviointiin

SeAMKissa tutkimustyön näyttöjen ja kriteerien toteutumista arvioitaessa huomioidaan Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus sekä muut tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt.

 

Saavutettavuusseloste