Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Tutkijan arviointi

Suomalaisen tiedeyhteisön yhteistyön tuloksena julkaistiin alkuvuodesta 2020 neljä ohjetta ja suositusta tutkimusyhteisön uusiksi arviointikäytännöiksi.

 

 • Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijan arvioinnin kansallinen suositus
  • Tutkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä suomalaisen korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvaa, päätyönään tutkimusta tekevää tai tutkimusrahoitusta hakevaa henkilöä.
  • Suositus perustuu viidelle keskeiselle arvioinnin periaatteelle: läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus.
 • Vastuullisen metriikan suositus
  • Suosituksessa määritellään metriikan käytölle selkeitä rajoja ja kuvaillaan hyviä käyttötapoja.
 • Julkaisufoorumin käyttöohje
  • JUFOn perusajatus on suurien bibliografisten aineistojen arviointi eikä sitä suositella yksittäisten tutkijoiden tai artikkeleiden arvioinnin ohjenuoraksi.
 • Tutkijan ansioluettelomalli
  • Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) uusi CV-malli ja tutkijanarvioinnin suositus tukevat toisiaan.

 

Saavutettavuusseloste