Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Avoin julkaiseminen

Julkaisemiseen käytetään avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.

 • Avonainen kirja, jonka päällä täytekynä.Avoin julkaiseminen lisää  tutkimuksen näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tasa-arvoista tiedonsaantia.
 • Avoimuus edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
 • Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
 • Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on pysyvä tunniste. Pysyvät tunnisteet, esimerkiksi URN ja DOI, ovat tärkeää julkaisun metatietoa
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta.              
 • SeAMKin julkaisusarjan julkaisut ja rinnakkaistallenteet tallennetaan Theseukseen ja ne saavat sitä kautta pysyvän, URN-alkuisen tunnisteen.
   

Avoin julkaiseminen SeAMKissa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

 • SeAMK on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen Arenen jo vuonna 2009 antaman lausuman mukaisesti. Lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avoimien julkaisukanavien käyttöä ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla.  Rehtorin 26.1.2016 tekemän päätöksen mukaan SeAMKin henkilökunnan julkaisut rinnakkaistallennetaan ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen, mikäli kustantaja antaa siihen luvan.
   
 •  SeAMKin julkaisut ovat jo usean vuoden ajan olleet lähes 100 %:sti avoimesti saatavissa.
   
 •  OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.
   
 • Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen linjaus jaTutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus ohjaavat SeAMKin avointa julkaisemista. Täten mm.
  • kaikkien uusien vertaisarvioitujen tutkimus- ja konferenssiartikkeleiden tulee olla välittömästi avoimesti saatavissa vuodesta 2022 alkaen. Tämä koskee  kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä lehti-  ja  konferenssiartikkeleita  (OKM:n  julkaisutyyppi-luokitus A, pois lukien A3), jotka lähetetään julkaisuharkintaan 1.1.2022 tai sen jälkeen.Välittömällä avoimuudella tarkoitetaan artikkelin vertaisarvioidun version  julkaisemista  avoimena  julkaisijatahon/kustantajan  kanavassa  tai  rinnakkaistallentamista  tutkijan/tutkimusorganisaation  kanavassa ilman  kustantajan asettamia embargoja.
  • avoimen julkaisemisen kustannusten läpinäkyyttä edistetään keräämällä tiedot kirjoittajamaksuista (APC-maksut) julkaisutietoilmoituksen yhteydessä ja toimittamalla tiedot Open APC-tietokantaan.
  • avointa julkaisemista edistetään ohjeistuksella ja koulutuksella ja julkaisemisen toteutumista seurataan

Avoin julkaiseminen

Saavutettavuusseloste