Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Avoin julkaiseminen

Julkaisemiseen käytetään avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.

 • Avonainen kirja, jonka päällä täytekynä.Avoin julkaiseminen lisää  tutkimuksen näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tasa-arvoista tiedonsaantia.
 • Avoimuus edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
 • Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
 • Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on pysyvä tunniste. Pysyvät tunnisteet, esimerkiksi URN ja DOI, ovat tärkeää julkaisun metatietoa
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta.              
 • SeAMKin julkaisut tallennetaan Theseukseen ja ne saavat sitä kautta pysyvän, URN-alkuisen tunnisteen.
   

Avoin julkaiseminen SeAMKissa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

 • SeAMK on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen Arenen vuonna 2009 antaman lausuman mukaisesti. Lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avoimien julkaisukanavien käyttöä ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla.  Rehtorin 26.1.2016 tekemän päätöksen mukaan kaikki SeAMKin henkilökunnan julkaisut tallennetaan ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkistoon, Theseukseen, mikäli kustantaja antaa  siihen luvan.
   
 •  SeAMKin julkaisuista oli vuonna 2019 avoimia 99 %.
   
 •  OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.
   
 •  Kansallisen linjauksen mukaan, kaikkien vertaisarvioitujen tutkimus- ja konferenssiartikkeleiden tulee olla välittömästi avoimesti saatavissa vuodesta 2022 alkaen.

Avoin julkaiseminen

Saavutettavuusseloste