Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

SeAMKin julkaisusarjat - ohjeet kirjoittajille

SeAMKin julkaisusarjat

A. Tutkimuksia / Research reports  
B. Raportteja ja selvityksiä / Reports
C. Oppimateriaaleja / Teaching materials
D. Opinnäytetöitä / Theses (1999 - 2006)

SeAMKin julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut ovat pääsääntöisesti elektronisia. Julkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa open access -periaatteen mukaisesti.

Julkaisusarjan yhteyshenkilö:

Minna Karvonen
p. 040 830 0413
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Julkaisutoimikunta

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa julkaistavista teoksista päättää julkaisutoimikunta.

Julkaisutoimikunnan kokoonpano 1.1.202431.12.2026:

Elina Varamäki, pj. 
Minna Karvonen, siht., kirjasto.

Ari Haasio, kirjasto- ja tietopalveluala, kulttuuriala 
Tiina Hautamäki, sosiaali- ja terveysala 

Sanna Joensuu-Salo, liiketalous 
Pasi Junell, tekniikka

Jaana Latvanen, kirjasto
Risto Lauhanen, luonnonvara-alat
Kaija Nissinen, ravitsemisala, bio- ja elintarviketekniikka
Seliina Päällysaho, hallinto
Mari Salminen-Tuomaala, sosiaali- ja terveysala

​Sirkku Uusimäki, hallinto

Esitys SeAMKin julkaisusarjaan

Ennen julkaisuesityksen lähettämistä kirjoittajan on keskusteltava
asiasta oman koulutusalansa julkaisutoimikunnan edustajan kanssa, joka esittelee julkaisupyynnön julkaisutoimikunnassa.

Julkaisuesitys tulee lähettää noin kolme kuukautta
ennen kuin julkaisun pitää olla valmis, jotta julkaisun
arviointiin, taittoon ja mahdolliseen painatukseen jää riittävästi aikaa.
 

Lähetä julkaisuesitys

Käsikirjoituksen arviointi

Julkaisutoimikunnan tieteelliset asiantuntijajäsenet arvioivat käsikirjoituksia kukin vuorollaan.

Arviointi tapahtuu oheisella lomakkeella ja/tai kommentoimalla suoraan käsikirjoitukseen.

Käsikirjoituksen arviointilomake

Julkaisusarjan lisenssi

SeAMKin julkaisusarjojen julkaisut lisensoidaan CC BY-ND -lisenssillä (Lisenssi ei sisällä oikeutta muunteluun).

undefined

Kokoomateosartikkelin lisenssi

Artikkeleista koostuvan kokoomateoksen lisenssi on CC-BY-ND.

Jos kirjoittaja haluaa, hän voi pyytää kokoomateoksessa ilmestyneen artikkelin tallennettavaksi Theseukseen erillisenä eli rinnakkaistallenteena. Tälle artikkelille kirjoittaja voi SeAMKin luvalla valita jonkun muun lisenssin, esimerkiksi CC-BY-lisenssin.  .

ISBN-tunnus

ISBN-tunnus (International Standard Book Number) identifioi julkaisut. ISBN-tunnus metatiedon osana tukee julkaisujen tunnistamista, käsittelyä ja löytyvyyttä. ISBN-tunnusta käytetään muun muassa kansainvälisissä ja kansallisissa tietokannoissa sekä julkaisualan tilaus- ja jakelujärjestelmissä ja se on tärkeä hakukriteeri tiedonhaussa. 

ISBN-tunnus annetaan jokaiselle julkaisulle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle. 

Yhteyshenkilö: Minna Karvonen

Saavutettavuusseloste