Siirry pääsisältöön
Go to home page

Julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

SeAMKin ohjeet kirjoittajille. Julkaisutietojen ilmoittaminen, SeAMKin julkaisukanavat, avoin julkaiseminen, tutkimus- ja asiantuntijaviestintä.

Tekijänoikeudet

 • Tekijänoikeus kuuluu aina tekijälle (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). Jos tekijöitä on useita, tekijänoikeus kuuluu kaikille tekijöille.
   
 • Jos tekijöitä on useita, tekijyyden periaatteista kannattaa sopia hyvissä ajoin. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut suositukset tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen.
   
 • Kustantajat voivat tarjota kirjoittajalle sellaista sopimusta, jossa kaikki oikeudet siirtyvät kustantajalle. Tälläisen sopimuksen allekirjoittamista on syytä välttää. Kustantajan kanssa neuvoteltaessa tulee pyrkiä siihen, että tekijällä säilyy rinnakkaistallennusoikeus vähintään korkeakoululun avoimeen julkaisuarkistoon eli SeAMKissa Theseukseen.
   
 • Kustantajien rinnakkaistallennusoikeuksia ja muita julkaisun jakamiseen liittyviä oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo -palvelusta. Myös kustantajien verkkosivuilla on yleensä tietoa asiasta.

Creative Commons -lisenssit

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöluvan antamista.
 • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
 • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia.
 • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC 0 -lisenssiä.
 • Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessa suositellaan käytettäväksi CC-BY-lisenssiä, mutta perustelluista syistä voidaan käyttää myös jotain muuta CC-lisenssiä.
 • Perehdy lisensseihin tarkemmin seuraavien ohjeiden työkalujen avulla:

 

Lähde:

Saavutettavuusseloste